Välj en sida

Arena Grön Tillväxt är ett grönt kluster i Halland som drivs av Hushållningssällskapet Halland.

Hushållningssällskapet Halland
Lilla Böslid 146
305 96 Eldsberga

035-465 00

 

Susanne Paulsson

Susanne Paulsson

Innovations- och företagsutvecklare

Håkan Cajander

Håkan Cajander

Innovations- och företagsutvecklare