Välj en sida

Vi kartlägger, stärker och bygger ut ett grönt kluster i Halland.

Utkomsten är stärkta företagsnätverk och ökad innovationsförmåga.

Följ gärna Arena Grön Tillväxt på Facebook för att få senaste information om vår verksamhet.

Lilla Böslid – Eldsberga

Konferens & möteslokaler

Välkommen till Lilla Böslid! Vi erbjuder halvdags- eller endagskonferenser i en avslappnande lantlig miljö. Är du verksam i en förening eller driver ett företag på landsbygden och söker en lokal för kurs eller kundmöte eller annan typ av aktivitet, kontakta oss för ett förmånligare pris.

Det finns möjligheter att beställa mat eller fika till din fest eller evenemang från Ebbas Café & Catering som har sin verksamhet här på Lilla Böslid. Maten tillagas av svenska- och ofta närproducerade råvaror .

Agrocenter – Falkenberg

Kontorsplatser – möteslokaler

Välkommen till Agrocenter i Falkenberg! Här samlas flertalet av den gröna sektorns företag under samma tak. Utöver medarbetare från Hushållningssällskapet Halland hittar du Växa Sverige, LRF Halland, Landshypotek, Gårs och Djurhälsan med flera. 

Vi har kontorsplatser för uthyrning. Hör av till oss på 035-465 00 om du vill ha mer information!

Innovation- & Företagsutveckling

Utveckling av landsbygdens företagare

Arena Grön Tillväxt lyfter landsbygdens företagare och arbetar genom strategiska samarbeten för att skapa konkurrenskraft.

Vi arbetar genom att skapa mötesplatser, driva utvecklingsprojekt eller samordna olika verksamheter och processer. 

Aktuella erbjudanden och tjänster

Primärt hållbart! En möjlighet för dig som vill förbättra ditt hållbarhetsarbete i ditt företag. Primärt är en kostnadsfri möjlighet för dig som lantbruks- och landsbygdsföretagare där du har möjlighet att öka din konkurrenskraft inför framtiden.

Ekonomisk, ekologisk eller social hållbarhet – alla tre delarna är lika viktiga men ditt företag har kanske ett särskilt behov inom något område. Företagare på landsbygden och särskilt inom gröna näringar ges genom Primärt ett kunskapsstöd i sin omställning till hållbarare företagsdrift. Utifrån dina utvecklingsbehov och utmaningar ökar vi din kunskap om hållbarhetsfrågor och tar dig framåt i ditt hållbarhetsarbete. Läs mer om upplägget för utvecklingskonceptet längre ned på sidan. Anmäl ditt intresse till Susanne Paulsson.

Insatsen genomförs med stöd från:

Har du en idé som du vill testa? Eller ett problem att lösa? Företagare inom primärproduktionen i Halland har nu
tillgång till en verktygslåda i form av nätverk, kontaktskapande och kunskap för innovation och förnyelse i ditt företag.

Arena Grön Tillväxt – Primärproduktion är har sedan projektstart genererat närmre 10 miljoner i ytterligare medel och finansiering till projekt och samarbeten inom Halland.

Projektet drivs med ett underifrånperspektiv och finansieras genom leader-metoden och Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Hör av dig till oss om det låter intressant!

Aktivt styrelsearbete

Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har ni behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet ni vad ni vill med företaget och/eller ägandet?

Vi erbjuder styrelseutbildningar  för dig som är lantbruksföretagare eller företagare inom gröna näringar samt till dig skulle kunna tänka dig att i framtiden medverka i styrelse eller strategiskt forum i lantbruksföretag. Utbildningen syftar till att skapa förståelse för:

  • strategiskt arbete, genomförande samt för- och nackdelar med olika typer av strategiska forum
  • krav och roller som ägare, ledare, styrelsemedlem och företagsledning
  • planering, drivande och utveckling av aktivt styrelsearbete
  • styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter enligt aktiebolagslagen

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Gröna näringarna i Halland

%

Andel åkermark i Halland

%

Areella näringar utgör 20% av alla arbetsställen i Halland.

%

Andel produktiv skogsmark i Halland

%

Antalet arbetsställen primärproduktion stod för inom livsmedelskedjan