Välj en sida

Vi kartlägger, stärker och bygger ut ett grönt kluster i Halland.

Utkomsten är stärkta företagsnätverk och ökad innovationsförmåga.

Följ gärna Arena Grön Tillväxt på Facebook för att få senaste information om vår verksamhet.

Lilla Böslid – Eldsberga

Konferens, fest & möteslokaler

Välkommen till Lilla Böslid! Vi erbjuder halvdags- eller heldagskonferenser i en avslappnande lantlig miljö. Söker en lokal för kurs eller kundmöte eller annan typ av aktivitet, kanske en större fest. Vi erbjuder flera olika lokaler för olika ändamål. Vi har också kontorsplatser för uthyrning.

Det finns möjligheter att beställa mat eller fika till din fest eller evenemang från Ebbas Café & Catering som har sin verksamhet här på Lilla Böslid. 

Agrocenter – Falkenberg

Kontorsplatser – möteslokaler

Välkommen till Agrocenter i Falkenberg! Här samlas flertalet av den gröna sektorns företag under samma tak. Utöver medarbetare från Hushållningssällskapet Halland hittar du Växa Sverige, LRF Halland, Landshypotek, Gård och Djurhälsan med flera. 

Vi har kontorsplatser för uthyrning. Hör av till oss på 035-465 00 om du vill ha mer information!

Innovation- & Företagsutveckling

Utveckling av landsbygdens företagare

Arena Grön Tillväxt lyfter landsbygdens företagare och arbetar genom strategiska samarbeten för att skapa konkurrenskraft.

Vi arbetar genom att skapa mötesplatser, driva utvecklingsprojekt eller samordna olika verksamheter och processer. 

Aktuella erbjudanden och projekt

Svensk nötodling – vårt kulturarv

Intresset för hasselnötsodling ökar och inom projektet ”Svensk nötodling – vårt kulturarv” tittar Hushållningssällskapet Halland närmre på utveckling av nötodling genom studiebesök och seminarier.

Läs mer om projektet och ta del av trycksaker som tagits fram inom projektet.

Insatsen genomförs med stöd från:

Boka poddstudion

Har du en podd eller har du funderat på att starta en men saknar tekniken? På Lilla Böslid, Eldsberga finns en poddstudio som går att boka för att spela in egen poddradio. Det enda du behöver ta med dig är en dator att föra över den inspelade podden till. Boka poddstudion via e-post infohalland@hushallningssallskapet.se 

Framtidsdagen 2023

Hur brukar vi jorden i framtiden?

Välkommen till en dag för ny kunskap och inspiration på Lilla Böslid, Eldsberga den 25 januari 2023.

Läs mer om Framtidsdagen 2023

 

Kontakta oss

Gröna näringarna i Halland

%

Andel åkermark i Halland

%

Areella näringar utgör 20% av alla arbetsställen i Halland.

%

Andel produktiv skogsmark i Halland

%

Antalet arbetsställen primärproduktion stod för inom livsmedelskedjan