WEBINARS OCH VIDEOKLIPP

På vår YouTube-kanal hittar du fler videoklipp.

 

Grön Innovation i Halland 8 mars

 

 

 


Magnus Magnusson, odlare Magnus Magnusson Potatis AB,
intervjuas apropå nytt livsmedelsprogram i Halland.


Intervju med Lisa Larsson, internservicechef Laholms Kommun,
kring ett nytt livsmedelsprogram i Halland.


Intervju med Christer Hansson, Fiskexporten, om att utveckla
företag med anledning av ett nytt livsmedelsprogram i Halland.


Intervju med tre aktörer om förväntningarna kring ett
nytt halländskt livsmedelsprogram.


Birger Löfgren om vad du kan få hjälp med genom
Arena Grön Tillväxt.


Johan i matvagnen utanför Almi Företagspartner beskriver
några av utmaningarna i dagens livsmedelsbransch.


Therese Kreisel om potentialen i svenskt träbyggande.


Bafrin Hussein Nizarki och Sebastian Cederholm
visar hur Halmstad kan använda befintligt elnät för laddning
av elbilar.


Adina Mårtensson och Meliha Suhonjic om sin studie
av matsvinnet i Halland.

CONNECT REGION VÄST


Innovationsstödsaktörer: Connect Väst (Peter Uppman) matchar entreprenörer med kompetens och kapital
från näringslivet. connectsverige.se

ALMI


Innovationsstödsaktörer: ALMI (Magdalena Johansson) ger rådgivning, råd, riskkapital i företagandets alla faser.
almi.se

 

MARKNADSBYRÅN

Kort intervju med Tobias Johansson, Hållbarhetsansvarig på Marknadsbyrån, om deras företags hållbarhetsarbete under Eweek, energi och hållbarhetskonferens i Linköping 2017.