WEBINARS OCH VIDEOKLIPP

Arena Grön Tillväxt genomför löpande webinars samt annan videobaserad kunskaps- och informationsspridning. Följ våra events så får du tips om när nästa webinar sker. På vår YouTube-kanal hittar du fler videoklipp.

 

CONNECT REGION VÄST


Innovationsstödsaktörer: Connect Väst (Peter Uppman) matchar entreprenörer med kompetens och kapital
från näringslivet. connectsverige.se

ALMI


Innovationsstödsaktörer: ALMI (Magdalena Johansson) ger rådgivning, råd, riskkapital i företagandets alla faser.
almi.se

 

MARKNADSBYRÅN

Kort intervju med Tobias Johansson, Hållbarhetsansvarig på Marknadsbyrån, om deras företags hållbarhetsarbete under Eweek, energi och hållbarhetskonferens i Linköping 2017.