TRIPPEL HELIX

Vår ambition är skapa och förstärka goda samarbeten och ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter, i en så kallad trippelhelix-modell. Trippelhelix-spiralen symboliserar rörelse, dynamik, förändring och förnyelse. Genom att samordna utvecklingsresurserna och samarbeta konstruktivt,  inom vår region, kan vi utveckla innovationsförmågan och skapa långsiktigt bärkraftiga företag och tillväxt.

Du kan få hjälp med:

Forskning

Arena Grön Tillväxt ger entreprenörer och företag tillgång till akademisk-, teknisk- och affärsutvecklingskompetens. Inom partnerskapets aktörer och dess nätverk har vi tillräckligt med kunskap för att stödja etablerandet och expansion av bio-baserad näringsverksamhet. Vi kan också dra nytta av den akademisk kunskap och som finns bland forskare och studenter i regionen.

Vi sammanför näringsliv och akademi i större projekt, så som Vinnova-projektet “Hållbara former i hälsa- och sjukvården”, eller i mindre aktiviteter. Titta gärna på hur dessa studenter beskriver en del av utmaningarna vi står inför.

Testmiljöer

Region Halland kan öppna upp sin verksamhet som testbädd och testmiljö. I projektet “Förnybara former i hälso- och sjukvården” använder vi sjukhusmiljö för att utveckla cellulosa-baserade produkter i verklig användarmiljö.

Du kan även få tillgång till det nedlagda lantbruksgymnasiet Plönninge som är en miljö med infrastruktur och byggnader, 200 ha åkermark och 200 ha skog som kan användas för att stimulera bio-baserade innovationer. Hushållningssällskapet har också olika miljöer i sin verksamhet som kan användas som testbädd för produkter. Plönninge-området

 

Marknad

Partnerskapet inom Arena Grön Tillväxt och dess nätverk kan identifiera nischmarknader för unga, nyutvecklade, produkter. Region Halland kan, i kombination med att vara en test-bädd, erbjuda innovationsstödjande upphandling vilket innebär en plats för innovationer att landa i nischmarknader där ett högre pris kan motiveras av unika egenskaper och/eller behov.

Arena Grön Tillväxt stödjer också entreprenörer att få finansiering genom lokala, regionala, nationella och internationella stödaktörer (länk). Arena Grön Tillväxt stödjer också företag att nå exportmarknader (länk). Se gärna våra webinars (länk) med där viktiga stödaktörer berättar hur de kan stödja dig.

Politik

Arena Grön Tillväxt är politiskt väl förankrat och våra politiker arbetar ständigt med att utveckla de styrdokument som stödjer Hallands utveckling. Nu närmast stödjer Arena Grön Tillväxt framtagningen av ett nytt livsmedelsprogram för Halland. Här kan du följa utveckling av livsmedelsprogrammet.

Närheten till den regionala politiken ger dig som företagare bättre insikt i aktuella politiska prioriteringar – närheten till näringslivet genom Arena Grön Tillväxt ger politiker i Halland bättre möjlighet att förstå de faktiska utmaningarna vi står inför – och vilka styrkor sin finns.