Inspiration och erfarenheter

Gröna Innovationer i Halland var temat när 65 personer samlades den 8 mars för att få inspiration och byta erfarenheter.

Dagen började med tre inspiratörer som gav deltagarna perspektiv på innovation inom gröna näringar. Charlotte Lorentz Hjorth från Livsmedelsinkubatorn Krinova  beskrev sina olika processer och hur även integration av nya Svenskar sker i deras verksamhet.

Anna Wiberg från Bioinnovation Sverige beskrev hur de i projekt och forskning utvecklar olika teknikområden mot en fossilfritt Sverige 2050.  Förmiddagen avslutades med entreprenören Annika Axelsson från byDem som berättade hur hon startade en hållbar textilfabrik på Sri Lanka till att nu vara en entreprenör i 3 x hållbara textilier för människa och natur.

Annika Axelsson, byDem, Anna Wiberg, BioInnovation och Charlotte Lorentz Hjort, Krinova samtalar om utmaningar för grön tillväxt.

Under dagen kunde besökarna titta på mässan där några av företagen som har deltagit i olika delprojekt så som Maa såg och deras vilthägn av trä, Södra timber och deras moderna träpanel till en spis under utveckling för fattiga familjer i tredje världen. Även olika projekt resultat ställdes ut för uppvisning.

Kontaktskapande på utställningen.

 Eftermiddagen gav ett smörgåsbord av vad projekt Arena Grön Tillväxt har levererat under de tre år det har verkat. Bilder och korta intervjuer varvades till en berättelse mellan ost och biogasledningar.

Malin Emmoth på Swt Development berättar om de möjligheter och erfarenheter de har fått genom Arena Grön Tillväxt.

Dagens sista samtal blev en reflektion mellan moderatorn, dagens politiker från Regionens Tillväxtutskott Therese Stoltz och Linnea Hagblom från Tillväxtverket som med deltagarna under dagen samtalade om vad vi lärt oss och vad vi skall göra mer av i Halland inom gröna innovationer.

 

NÄTVERKSTRÄFF – TRÄHUS

Villa-Winkler-solsidan-sept-2014-1-1024x768

NÄTVERKSTRÄFF – TRÄHUS

Träff med Smart Housing Småland som är en internationellt ledande innovationsmiljö som skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Vad kan de inspirera oss till? Vilka behov finns bland aktörerna runt bordet? Alla bidrar till samtalet.

Välkommen!

DATUM: 16 september

TID: 8.30–16.30

PLATS: Falkenberg

KOSTNAD: Kostnadsfritt för alla

ANMÄLAN: anmalan@emcsverige.se (minst tre arbetsdagar innan)

FRÅGOR: magnus.falk@emcsverige.se

http://emcsverige.se/aktivitet/natverkstraff-trahus/

BAKGRUND
Det kommer att byggas flera större trähus i Halland under de närmaste 5 åren och därför startas i september 2016 ett kunskapsnätverk kring trähusbyggande. Det kommer att arrangeras minst två träffar med externa medverkande samt en studieresa för att titta på goda exempel på träbyggnation under hösten. Flera mer specifika delmål kommer att formuleras av deltagarna och eventuella undergrupper formeras.

Under 2017 är förhoppningen att kunna formulera en ansökan om ett långsiktigt projekt för tre år som skall stödja att visionen blir verklighet om flera stora trähus skall byggas i Halland. Ett spår som redan är under utveckling är att skapa förutsättningar för att fler utbildningsmöjligheter erbjuds i Halland på olika nivåer. Från YH till universitetskurser via distansutbildning. Här är Campus Varberg drivande.

Satsningen stödjs av projektet Arena Grön Tillväxt och en av dess parter Energi- och MijöCentrum, EMC som initiativtagare. Utifrån ges stöd även från www.smarthousing.nu och www.trastad.se