Livsmedelsprogram för Halland på pränt

Efter ett omfattande dialogarbete och andra insatser finns ”Livsmedelsprogram för Halland” nu på pränt. Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom livsmedelssektorn i Halland. Initiativtagare är Region Halland och Länsstyrelsen i Halland. Ett flertal parter i den halländska livsmedelskedjan har varit engagerade och aktivt drivit på. ​Läs mer på programmets hemsida.

 

STORT ENGAGEMANG FÖR LIVSMEDEL I HALLAND

Det fanns gott om idéer kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Det märktes när ett 60-tal aktörer samlades, den 31 augusti, för att starta dialogprocessen kring ett nytt Livsmedelsprogram i Halland.

 

TACK FÖR IGÅR! Vi arrangörer vill inleda med att rikta ett hjärtligt tack till alla som deltog igår under uppstarten av dialogprocessen kring livsmedelsprogrammet! Det fanns verkligen gott om idéer, synpunkter och förslag kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Och till dig som inte kunde vara med just detta datum; Vi fortsätter dialogen den 13 oktober och den 17 november. Välkommen igen då!

Här följer ett referat av dagen:

Processledaren Helena Kurki hälsade alla välkomna och strax fick vi se en film där tre aktörer besvarar frågan: –Vad förväntar du dig av ett nytt halländskt livsmedelsprogram?

Därefter tog vår landshövding Lena Sommestad vid och berättade att det pågår förhandlingar mellan regeringen och oppositionen kring en nationell livsmedelsstrategi. Parterna vill uppnå enighet så att strategin överlever över flera mandatperioder. Det är osäkert när förhandlingarna är klara.


– Vi i Halland formar parallellt vårt eget program och vi kommer t ex. att fortsätta att jobba vidare för mer ekologisk produktion.

Dag Hultefors, Tillväxtutskottet Regional Utveckling, tog vid och talade om vikten av att samverka brett för att göra Halland till den bästa livsplatsen. Region Halland verkar för grön tillväxt, attraktivitet och inkludering och har bred enighet kring detta över hela Halland. Detta ger en bra grund att stå på för att kunna göra rätt prioriteringar, menade Hultefors. Angående samarbetet kring ett nytt livsmedelsprogram tyckte han att det är bra att ha en gemensam målbild för att skapa en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och som stärker våra halländska livsmedel på alla sätt.

– Maten ligger nära oss människor. Vad vi äter påverkar vår hälsa med det påverkar också vårt landskap. Vi är beroende av livsmedelsproduktion för att hålla markerna öppna.

Hultefors berättade vidare om att livsmedelssektorn ofta är en bra arena att få sitt första jobb (den och upplevelsenäringen). För att verka för ökad inkludering av t ex. unga och nyanlända så kan vi förenkla det insteget, menade Hultefors.

Därefter följde paneldebatter med en rad aktörer varav vi delger ett axplock:

– Blanda ekobönder med “vanliga” bönder under möten, menade Gun Ragnarsson, Sveriges Ekoodlare/Ekologiska lantbrukare. Om de som odlar på två olika sätt möts finns chans att allt det goda som ekobönderna står för sprids till de som odlar på ett konventionellt sätt, menade Gun.

– Vi behöver träffas mer och samverka kring mat,
menade Lovisa Jakobsson, Falkenbergs Skafferi och hälsade alla varmt välkomna till Den stora Matträffen 11 september i Falkenberg.

– Att samverka i kluster fungerar bra,
menade Roger Bengtsson, Långås potatis, och berättade om samarbetet mellan ett 60-tal producenter inom Signerat Halland.

Eftermiddagen ägnades åt en idéworkshop och diskussioner kring vad som ska till för att skapa ett bra livsmedelsprogram i Halland som alla har nyttan av. Mer om resultatet av denna del kommer senare.

 

20160831_093054
20160831_090909
20160831_142314
DSC_7245
DSC_7273
DSC_7295
DSC_7236
DSC_7280
DSC_7285
20160831_091222