STIPENDIUM – GRÖNA EXJOBB

I våras delade Arena Grön Tillväxt ut tre stipendier till studenter som arbetat med exjobb inom grön tillväxt. Syftet med stipendierna är att främja studentprojekt som görs inom området Grön tillväxt. Vi kommer lite längre fram gå ut med information om när det är dags att söka 2018 års stipendier.

 

KRITERIER

För att kunna söka stipendiet vill vi att ni:
– Gör examensarbete i samarbete med företag.
– Studerar vid Högskolan i Halmstad.
– Gör examensarbetet med koppling till Grön tillväxt.

*Grön tillväxt definieras enligt Tillväxtverket (2017) som något som ”minskar näringslivets klimatpåverkan och tar samtidigt vara på de affärsmöjligheter som finns inom miljöområdet”. Ert exjobb omfattar områden som exempelvis bioenergi, skog och livsmedel som är de tre fokusområdena inom Arena Grön Tillväxt. Tre stipendier delas ut 29/5-2017.

ANSÖKAN

Sammanfattande projektbeskrivning där följande delar ska finnas med:
– Projektidé, projektbeskrivning, problembeskrivning, målgrupp/ mottagare, handledare vid Högskolan i Halmstad, samarbetspartner och kontaktperson vid företaget eller organisationen som haft delaktighet i examensarbetet.
– Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och utbildning för alla i projektgruppen.
– Viktigast av allt! Motivering till varför just detta examensarbete ska få stipendiet.

Ansökningarna granskas av en jury.

STIPENDIUM – Arena Grön Tillväxt

THESIS SCHOLARSHIP – Arena Green Growth