STIPENDIUM – GRÖNA EXJOBB

Sök Arena Grön Tillväxts exjobbsstipendium för exjobb inom grön tillväxt! I år kommer tre stipendium att delas ut. Syftet med stipendierna är att främja studentprojekt som görs inom området Grön tillväxt.
(Information in english below!)

 

KRITERIER

För att kunna söka stipendiet vill vi att ni:
– Gör examensarbete i samarbete med företag.
– Studerar vid Högskolan i Halmstad.
– Gör examensarbetet med koppling till Grön tillväxt.

*Grön tillväxt definieras enligt Tillväxtverket (2017) som något som ”minskar näringslivets klimatpåverkan och tar samtidigt vara på de affärsmöjligheter som finns inom miljöområdet”. Ert exjobb omfattar områden som exempelvis bioenergi, skog och livsmedel som är de tre fokusområdena inom Arena Grön Tillväxt. Tre stipendier delas ut. Tillkännagivande av stipendiater och utdelning kommer ske vid Arena Grön Tillväxts slutseminarium 29/5.

 
ANSÖKAN

Sammanfattande projektbeskrivning där följande delar ska finnas med:
– Projektidé, projektbeskrivning, problembeskrivning, målgrupp/ mottagare, handledare vid Högskolan i Halmstad, samarbetspartner och kontaktperson vid företaget eller organisationen som haft delaktighet i examensarbetet.
– Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och utbildning för alla i projektgruppen.
– Viktigast av allt! Motivering till varför just detta examensarbete ska få stipendiet.

 
Ansök innan den 17/5 per e-post till: jasmine.lindeberg@hh.se

Ansökningarna granskas av en jury. Sökande kommer eventuellt ombedas skicka in sin exjobbsrapport till juryn, då senast den 24/5.

STIPENDIUM – Arena Grön Tillväxt

THESIS SCHOLARSHIP – Arena Green Growth