Skogs- och träindustrin i Halland – Rapport

Denna rapport har tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om skogs- och träindustrin i Halland inför det kommande arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin. Du kan enkelt studera olika branscher, tex. skogsbruket, statistik om förädlingsvärde, omsättning och lönsamhet eller få fram hur många företag som har kvinnor respektive män i ledande positioner.

Instruktion: Varje diagram eller tabell i storyn går att förstora genom att klicka på rutan uppe i högra hörnet i diagrammet/tabellen. På vissa sidor går det också att filtrera efter kommun efter bransch och för att välja flera håll ned ctrl. Klickar du på ordet “av” längst ned under rapporten mellan siffrorna (1-14) så kommer en innehållsförteckning upp så att du enklare kan studera rapporten. Trycker du på pilen längst ned i högra hörnet på den grå listen så går du till fullskärmsläge.