SKOG OCH TRÄRÅVARA

Har du en idé som baseras på skogsråvara?

Vi stöttar företag som vill ta fram förbättrade alternativ och nya efterfrågade, hållbara produkter och tjänster utifrån råvaror från skogen.


Rätt kompetens

Arena Grön Tillväxt är navet för skogsinnovation i Halland och vi har möjlighet att löpande köpa in spetskunskap från konsulter i och utanför Halland, så att du får in rätt kompetens under utvecklingen. Det kan också bli aktuellt med externa analyser av befintliga produkter, ansökningar om externa medel för investeringar eller marknadsanalyser för nyskapande produkter på befintliga eller nya marknader.


Nätverk  – Skog

Utifrån möten och samtal med företag och aktörer har vi identifierat behov och hittat goda exempel som kan användas som gemensam drivkraft inom Arena Grön Tillväxt. En referensgrupp med fyra företag och representanter för EMC, Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland har bildats och träffas kontinuerligt. Ett antal workshops och seminarier har redan genomförts på ämnet skoglig råvara – och fler kommer framöver. Följ gärna eventkalendern för att inte missa dessa. Hör gärna av dig om du vill vara med eller om det är något tema eller perspektiv du saknar.


Utveckla din idé!

Ta fram din gröna idé ur byrålådan och ta hjälp av oss. Genom att just ditt företag utvecklas ökar vi konkurrenskraften hos Halländska företag och står stärkta inför framtiden. Tillsammans stärker vi samarbetet mellan företag, samhälle och kunskapsbärande aktörer. Målet är att nya produkter och tjänster kan kunna utvecklas på kortare tid  – och nå marknaden snabbare.

 

Välkommen att höra av dig med din idé!

Magnus Falk, Energi- och miljöcentrum (EMC)
magnus.falk@emcsverige.se

PÅGÅENDE PROJEKT

Förnybara former i hälso- och sjukvården.
Målet i detta projekt är att ta fram form, funktion och affärsmodeller för minst två biobaserade produkter som möter verkliga behov i sjukhusmiljö. Lär mer på vår hemsida eller här.

Test- och demovägg för träfasader
I augusti 2017 invigdes Sveriges kanske första test- och demovägg för senaste generationens väggpanel i trä vid ett kustnära klimat på Plönninge utanför Halmstad. Detta 10-åriga långtidstest skall följas upp av forskare från Linnéuniversitetet. Läs mer här.