SKOG OCH TRÄRÅVARA

Har du en idé som baseras på skogsråvara och som skulle kunna utveckla och förbättra någon del av värdekedjan inom den halländska skogsnäringen?

Kanske skulle din idé passa inom ramen för Arena Grön Tillväxt och kunna komma med i ett av våra innovationsprogram. Varmt välkommen att höra av dig till mig!

Arena Grön Tillväxt stöttar företag som vill ta fram förbättrade alternativ och nya efterfrågade, hållbara produkter och tjänster utifrån råvaror från skogen. Vi har bland mycket annat möjliggjort långtidstester av träprodukter, arbetat med att utveckla marknaden för större trähus och medverkat i utvecklingen av textilier baserade på skogs- och naturråvara.

Jag kan vara ditt stöd i förädlingen av din gröna idé genom att ställa frågor, utmana dina tankar och vara en sorts mäklare som kan koppla ihop dig med potentiella kunder, leverantörer och experter inom innovation och utveckling. Det kan handla om kontakter för forskning och utveckling, möjligheter att testa en produkt på en marknad eller kontakter för ny finansiering och mycket annat.

Genom att ditt företag utvecklas ökar vi konkurrenskraften för det halländska näringslivet och står stärkta inför framtiden med ett tätare samarbete mellan företag, samhälle och kunskapsbärande aktörer. Målet är att nya produkter och tjänster ska kunna utvecklas på kortare tid – och nå marknaden snabbare.

Välkommen att höra av dig för att se hur vi tillsammans kan ge din gröna idé ökad växtkraft!

Magnus Falk
Tel: 073-404 44 70
E-post: magnus.falk@emcsverige.se

 

Test- och demovägg för träfasader
I augusti 2017 invigdes Sveriges kanske första test- och demovägg för senaste generationens väggpanel i trä vid ett kustnära klimat på Plönninge utanför Halmstad. Detta 10-åriga långtidstest skall följas upp av forskare från Linnéuniversitetet. Läs mer här.