Regionala innovationsstödjare

Energi- och miljöCentrum (EMC)
EMC, Energi- och Miljö Centrum, är ett företagsnätverk som jobbar för att bygga kunskap och driva projekt med energi- och miljöfokus tillsammans med näringslivet och andra regionala aktörer.

Hushållningssällskapet Halland
Hushållningssällskapet Halland är en fristående, medlemsbaserad forsknings- och utvecklingsorganisation som bedriver rådgivning mot landsbygdsföretagare med mera.

Högskolan i Halmstad
Högskolans forskning och utbildning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

HIGH FIVE
High Five är en inkubator inom Halmstad Högskola som erbjuder kvalificerad affärsutveckling i en skön miljö där erfarna entreprenörer coachar våra företag utifrån varje unikt case.

ALMI
Almi erbjuder dig som är företagare hjälp med finansiering genom olika typer av lån, till exempel tillväxtlån, innovationslån, microlån, företagslån och exportlån. Titta gärna på ALMIs webinar.

CONNECT
Connect är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser såsom till exempel kompetens och kapital. Titta gärna på CONNECTs webinar.

IUC Halland
IUC Hallands uppgift är att är att stödja utvecklingen av Hallands industriföretag. Genom samverkan kan IUC erbjuda kompetens inom såväl traditionella som nya områden.

Länsstyrelsen Halland
Har du en idé som får samhället att gå mot en mer koldioxidsnål ekonomi? Ansök då om finansiering från Klimatklivet. Ansökan hittar du här. Läs mer om Länsstyrelsens arbete här.

Potential VBG
Potential VBG är en inkubator som syftar till att stötta nyföretagande som skapar värde för Varbergs näringsliv, och som bidrar till att realisera visionen om ”Västkustens kreativa mittpunkt”.

Region Halland
Region Halland är vår regions utvecklingsorganisation med uppdrag att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera.