Testmiljö i Plönninge

I augusti 2017 invigdes Sveriges kanske första test- och demovägg för den senaste generationens väggpaneler av trä i ett kustnära klimat på Plönninge utanför Halmstad. Detta tioåriga långtidstest ska följas upp av forskare från Linnéuniversitetet.

Under dessa år kommer panelerna även att tjäna som en demonstrator för intresserade att kunna besöka. Fasaderna är tillgängliga när som helst, och besökarna erbjuds både informationsblad och provbitar.

De fyra företag som nu har fasader på plats är: Derome, Södra, OrganoWood och Lida Timber.