HÅLLBARA HALLAND

Hållbara Halland är en satsning för att stärka och stötta klimat- och hållbarhetsarbete hos västsvenska företag. Hållbara Halland erbjuder rådgivning, digitala verktyg och kompetensnätverk och består av tre huvudsakliga delar:

  • Hållbarhetsbarometer.
  • Klimatbokslut.
  • Nätverk för hållbarhetsstrategier och -rapportering.

Hållbara Halland drivs av Energi- och miljöcentrum med stöd av Region Halland.

Här kan du läsa mer!