Trähusambassadörer

Projektet Trähusambassadörer startade i mars 2018 och pågår i tre år. Projektet ska, tillsammans med aktörer i byggbranschens hela värdekedja, arbeta med att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga flervåningshus i trä.

Målet är att öka andelen flervåningshus som byggs med trästomme i Halland.

Projektet drivs inom Energi- och miljöcentrum och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.

Här kan du läsa mer!