Projekt i Arenan

Ett halländskt livsmedelsprogram

Arena Grön Tillväxt stödjer framtagandet av ett livsmedelsprogram. Denna ska komplettera Hallands tillväxtstrategi för livsmedelsbranschen i Halland. Följ utvecklingen här.

Utvecklingen av halländsk bioekonomi

Vi analyserar den samhällsekonomiska utvecklingen av biobaserade branscher. Statistik och analys är samlad här.

Hållbara affärsmodeller

Omställningen till en mer hållbar affär kan vara både lönsam och stimulerande men samtidigt krånglig och krävande. Vårt projekt hjälper företag i Halland att överbrygga bekymren och nå närmre det hållbara målet. Läs mer här.

Klimatbokslut Halland

Små och medelstora företag i Halland beräknar och rapporterar sina klimatutsläpp i publikationen Klimatbokslut Halland som Arena Grön Tillväxt hjälpte till att starta 2015. Läs mer om initiativet på här.

Technical visits

Arena Grön Tillväxt har undersökt förutsättningarna för Technical visits i Halland för att kunna stötta företag i framkant som vill visa upp sig för en professionell målgrupp. Läs mer här.