Biogasanläggningen på Berte Gård

22 intresserade deltagare fick lyssna till Henrik Stenströms (VD) berättelse om deras ovanliga biogasanläggning på Berte Gård – från idé till inkörningen av den.

Under studiebesöket fick vi diskutera teknik, drift och ekonomi inne i värmen och sedan i snålblåsten titta på rötkammare och tekniken i containern. Kanske blir det fler biogasanläggningar i Halland efter denna träff?

Mer om Berte Gård

 

Häng med på studiebesök till Berte Gård!

Bertegruppen tilldelades år 2016 priset för Årets Hållbarhetsföretag i Falkenberg då företaget bland annat har varit en föregångare i att ställa höga krav på hållbarhet och i att se konkurrensfördelarna. Installationen av denna biogasanläggning på gården är ett ytterligare bevis på deras roll som föregångare i hållbarhetsarbete.

Läs mer här!

ANMÄLAN: anmalan@emcsverige.se

Datum: 8 februari
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: Berte Gård

Arrangör
EMC, Arena Grön Tillväxt

Inbjudan

HÅLLBARA IDÉER PITCHADES

Alvaro Susena var en av de entreprenörer som tog chansen att pitcha sin hållbara idé i glasrummet på HälsoTeknikCentrum i Halmstad igår (1 feb 2017).

Idén är ännu så länge hemlig men vi kan avslöja att företaget nyligen har startats i Varberg och att de kommer att utveckla ett helt nytt och hållbart varumärke inom surfing. Alvaro är själv surfare och har en bakgrund som inbegriper allt ifrån materialkunskap om Gore Tex till journalism och reklambyråverksamhet.

Under pitcheventet presenterade Alvaro först sin idé och därefter gav representater från Almi Invest, Almi Halland, Högskolan/Hälsoteknikcentrum, Connect Väst, Hushållningssällskapet, inkubatorn High5 (Halmstad) och Arena Grön Tillväxt feedback och goda råd till entreprenören.

– Jag fick tankar i nya banor som jag nog inte kommit på själv på egen hand. Särskilt inom prissättning – nu ska vi nog välja en annan strategi, berättar Alvaro Susena efteråt.

Lycka till framöver önskar vi inom Arena Grön Tillväxt!

Ps. Har du en hållbar idé som du vill ha feedback på? Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare!

Alvaro Susena FAERD

Pitch event 1 feb FAERD

GRÖNA EXJOBB – INTERVJU MED PONTUS OCH ANDREA

Pontus Nord och Andrea Körberg Calmerfalk läser biomekanikingenjörsprogrammet vid Högkolan i Halmstad som i grunden är en maskiningengörsutbildning och i det ingår kurser i bl.a. matematik, CAD, materiallära och produktutveckling. Deras utbildning har inriktning biomekanik och handlar till stor del om människan och våra funktioner.

Pontus och Andrea är väldigt positiva och proffesionella när jag träffar dem vid intervjun och det märks att de brinner för exjobbet ”Förnybara former i sjukvården” som de valt.

– Hur fann ni exjobbet?

Vi läste artikeln i Region Hallands tidning om projektet “Förnybara former i hälso- och sjukvården” och tyckte det verkade intressant redan då.  Vi fick även information från vår studierektor att det låg uppe exjobbs-
annonser på Arena Grön Tillväxts hemsida och Elin (studentkoordinator Hälsoteknikcentrum) skickade ut information om just detta till alla oss i klassen. Nästan precis samtidigt som annonsen kom ut skickade vi en ansökan till Gustav (SWT development).

– Varför valde ni detta exjobb?

Vi valde det för att vi vill lära oss mer om produktutveckling. Det ligger verkligen i tiden att använda förnybara material och att de har ett lågt avtryck på miljön tycker vi är viktigt.  Vi vill bidra med det vi har lärt oss på biomekanikprogrammet till en färdig produkt.  Vi tror att det kommer vara ett roligt och lärorikt. projekt.

Vad förväntar ni er av exjobbet?

Vår förhoppning är att komma ut med en säljfärdig produkt eller i alla fall att produkten vi utvecklar ska kunna testas av människor.  Vi förväntar oss att lära oss mer om biomaterial och hoppas att vi kommer vara mycket delaktiga i det stora regionprojektet och att vi kan få nya kontakter genom SWT Development och Arena Grön Tillväxt.  Vi förväntar oss också bra kommunikation i projektet.

Vad vill ni arbeta med i framtiden?

Någonting kreativt, kanske produktutveckling. Det ska hända saker hela tiden. Medicinteknik är något vi gärna skulle jobba med och att i framtiden hjälpa människor med vår ingenjörskunskap är drömmen.  Vi vill att människor ändrar sättet att tänka på när de utvecklar en produkt.  Vi borde utforma produkten utifrån materialet, inte tvärtom.

Intervju: Jasmine Lindeberg, Studentkoordinator

PDF: Gröna exjobb – Intervju Pontus och Andrea

Exjobb: Förnybara former i sjukvården (som Pontus och Andrea gör just nu)

NYTT HALLÄNDSKT LIVSMEDELSPROGRAM

Under torsdagen (26/1 2017) avslutades den första delen av arbetet med ett halländskt livsmedelsprogram med en träff på Wapnö Slott, där ett 60-tal representanter fanns på plats.

– Det har varit en fantastisk uppslutning. Det är en blandning av enskilda företag, företagsnätverk såsom “Signerat Halland” och “Kulinarisk resa genom Halland”, organisationer såsom LRF, Hushållningssällskapet och Halmstad högskola samt representanter från de offentliga köken i kommuner och regionen, säger Hans Bergsten, näringslivsutvecklare Region Halland.

I juni 2016 startade arbetet med ett handlingsprogram för livsmedel i Halland. Sedan dess har fyra gemensamma mål tagits fram och alla inblandade har delats in i grupper som ska fortsätta driva arbetet framåt.

Programmet är en öppen och pågående kreativ process och inför nästa steg har förslag på insatser och prioritering av fyra tematiska insatsområden utarbetats. De är:

 • Från vara eller tjänst till konsument
 • Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former
 • Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer
 • Kompetensförsörjning

Artikel: Mer halländskt är målet, Hallands Posten (27 januari 2017)

FullSizeRender 2

Dag Hultefors, Region Halland, Rolf Frid, Signerat Halland och Lena Sommestad, Länsstyrelsen i ett av de många handslag som genomfördes under torsdagen (26/1 2017. (Foto: Charlotte Andersson, LRF)

En grön tillväxtstrategi

I Halland har vi en kompass för hela Halland – en tillväxtstrategi, där grön tillväxt är ett prioriterat området och livsmedel är ett av de områdena.

– Vi är ett kraftfullt matlän där livsmedel har hängt med länge och är en viktig motor i länet. Vi märker att allt fler intresserar sig, fler kliver fram och säger det här vill vi jobba med! Nu vill vi ta tillvara på den energin, kroka arm och flytta fram positionerna för Halland, säger Hans Bergsten.

– Vi har de senaste åren sett en tuff konkurrens kring matvaror från Europa och från övriga världen, samtidigt som vi i Sverige märkt en stark framväxande efterfrågan på ekologisk mat. Att en nationell livsmedelsstrategi kommer visste vi och nu när den nationella är här ska vi ska koppla på vår program kring den, berättar Kristin Ovik, Länsstyrelsen.

En inkluderande arbetsmetod

Processledare för dialogen kring livsmedel har varit Helena Kurki som tydligt arbetat med perspektivet att “alla ska komma till tals och att allas röster var lika mycket värda”. Det fanns inte någon färdig målsättning innan och det har funnits ett medvetet underifrån-perspektiv.

– Kunskap och initiativförmåga har varit urkraften i detta arbete. Men nu börjar jobbet! Vi ska fortsätta att skapa mötesplatser -“When people meet things happen!”. Mat är ett sätt att skapa en attraktivitet för en region. 

– I början var det mest individuella intressen, men efterhand blev det mer av gemensamt arbete, Kristin Ovik.

Förväntningar framöver: Vad vill vi uppnå med “Livsmedel i Halland”?

De långsiktiga förhoppningarna med arbetet är att öka sysselsättningen och få fler att vilja utbilda sig inom livsmedelsnäringen, att det ska bli lättare för konsumenten att välja halländskt och att man ska få in mer halländska livsmedel i de offentliga köken. Samt göra den halländska livsmedelsbranschen mer synlig.

– Dialogen kommer att fortsätta. Det är ni som är huvudpersonerna!, säger Hans Bergsten.

 


Sammanfattning grupperna (Livsmedelsprogrammet) PDF


Talare: Dag Hultefors, Region Halland (referat)

– Vi vill stötta näringens fortsatta utveckling och
 se över vår inköpspolicy för att öka halländsk mat i offentliga måltider. Våra skolor kan stötta kompetensförsörjningen.

– Vårt gemensamma arbete inom Måltid Sverige höjer status för svensk mat.

Grönt Collage – ger kompetens.

– Vi finansierar integration och gröna näringar. Destination Halland 2020 – beviljat.

– Många kloka ord och smarta idéer har sagts under dagen idag, avslutade Dag.


Avslutande ord

Tillbakablick: Signerat Halland – bildades 1990tal. Bildade en ekonomisk förening 2000tal. Kulinarisk Resa – göra fina besöksmål mer kända, producerar en karta tillsammans så att besökare hittar dit.

Signerat Halland stärker de enskilda företagen och gynnar medlemmarna. Men har ett allmänt uppdrag att stärka halländsk produktion och konsumtion. Arbeta samhällsnyttigt. Få de enskilda att förstå att det är de enskildas sak att arbeta samhällsnyttigt. Vi behöver det offentligas stöd. Vi behöver driva halländsk mat framåt.

– Vi har kommit långt och det har varit ett väldigt roligt samtal med bra diskussioner nu under hösten, avslutar Hans Bergsten.

/Carina Sundqvist, Arena Grön Tillväxt

Många historiska handslag för livsmedel i Halland

Rolf Frid, Signerat Halland, Lena Sommestad, Länsstyrelsen och Dag Hultefors, Region Halland i ett av många handslag för livsmedel i Halland som gjordes igår. Stort tack för det – Nu fortsätter arbetet för Halland som en stark livsmedelsregion.

(Wapnö Gård, 26/1 2017, foto: Charlotte Andersson LRF)

 

 

Pitcha din hållbara affärsidé! (1/2)

Under förra året stöttade dessa aktörer företag med mer än 120 miljoner kronor i rena pengar. Mer än 350 företag fick stöd. Lär dig hur ditt bolag blir nästa som får hjälp att utvecklas.

Ta med dig dina idéer och få feedback från några av Hallands viktigaste aktörer för innovationsstöd. Den breda kompetensen hos samarbetsparterna i Arena Grön Tillväxt finns också på plats!

Begränsat antal platser. Anmäl ditt intresse snarast.

Stödaktörer: ALMI Invest, ALMI Företagspartner, EMC (Energi- och miljöcentrum i Varberg), Högskolan i Halmstad, Arena Grön Tillväxt, Connect Väst, HighFive, Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet.

Datum: 1 februari, 2017
Tid: 13-16.30 (du blir tilldelad en tid)
Plats: Högskolan i Halmstad (exakt plats återkommer vi med snarast)

Vill du vara med? Förbered dig noga enligt nedan mall så blir sessionen effektiv och fruktsam.

 • Ekonomin ska presenteras.
 • Alla stödaktörer ska i förväg ha fått materialet från företaget,  så att det blir möjligt att läsa in sig. Detta är särskilt viktigt när det är nya branscher.
 • I den fysiska presentationen avsätts 20 minuter till presentation och 25 minuter till feedback/diskussion.
 • Behovet av stöd ska tydligt beskrivas av företaget.
Sänd in din presentation innan den 27:e januari till carina.sundqvist@regionhalland.se

Upplägg för presentation av din idé – Hämta inspiration ur detta till i
nnehåll och struktur (och sänd in)

Cirka 10 bilder (slides)

Bild 1: Bakgrund / Historik – i korthet

 • Varför startades bolaget, vad har hänt fram tills nu
 • Affärsidé

 Bild 2:  Produkt

 • Beskriv teknik/teknologi och produkt
 • Beskriv eventuella problem som måste lösas för att produkten ska kunna nå marknaden
 • Unikitet
 • Patent & Skyddsposition

 Bild 3: Marknad

 • Beskriv översiktligt marknaden och uppskatta om möjligt dess storlek och tillväxt
 • Vilka egenskaper är ditt företags främsta konkurrensfördelar
 • Beskriv konkurrenter och alternativa lösningar

 Bild 4: Kunder

 • Definiera målgruppen och segmentering – dvs. potentiella kunder
 • Hur ser första kunden ut
 • Vilka kunder har ni varit i kontakt med, och vad blev deras återkoppling
 • Vilket problem löser man för kunden
 • Hur tjänar kunden pengar på bolagets produkt/tjänst
 • Hur ser er kunds business case ut?

 Bild 5: Produktion & Tillverkning

 Bild 6: Roadmap

 • Vad ska uppnås kommande 12 månaders period

 Bild 7:  Försäljning

 • Affärsmodell
 • Prissättning
 • Hur ska bolaget komma ut på marknaden
 • Hur ska bolaget generera en försäljning på t ex 10 Mkr

 Bild 8:  Organisation

 • Beskriv styrelse, organisation, ledning och övriga nyckelpersoner i och utanför bolaget
 • Ägarbild
 • (Bolagsstruktur)

 Bild 9:  Ekonomi

 • När bedöms bolaget bli kassaflödespositivt
 • Prognos kostnader och intäkter
 • Likviditetsplan för det närmaste året per månad
 • Produktkalkyl
 • Månatlig ”burn-rate”

 Bild 10: Kapital- eller lånebehov

 • Hur mycket kapital eller lån söks
 • Vad ska pengarna användas till
 • Indikativ värdering på bolaget
 • Exit-tagare (möjliga köpare av företaget samt tidshorisont)

Sänd in din presentation innan den 30:e januari; carina.sundqvist@regionhalland.se

Sida 5 av 11« Första...34567...10...Sista »