My green master thesis – Ansu Alex (India)

Ansu Alex, from India, is an international student at Halmstad University (Högskolan i Halmstad). She´s studying Renewable Energy Systems at a Master level. She has previously worked with quality assurance and is interested in renewable energy, biofuels and transport.  Ansu came here to study in the fall of 2016 and is doing her Master thesis this spring. Her commitment and ambition is astonishing and she has decided to pursue the project of
Fuels for heavy transports”.

What are your expectations?

I read in a research paper that there´s a food vs. fuel battle going on. It´s a tricky situation and I want to do something to show that biofuels really are sustainable and that we can use them in a good way. If used in the right way it is sustainable and I would like to make that argument with my thesis. If there is a balance between biomaterials used as fuels and biomaterials used for food then that is good. I feel optimistic about the outcome of my thesis.

Interview – My green master thesis – Ansu Alex (PDF)

 

Interview: Jasmine Lindeberg, Student Coordinator, Halmstad University

Fiskodling på land – intervju med Elisabeth Falkhaven

Hej! Elisabeth!
Du har gjort en förstudie om landbaserat vattenbruk
, med inriktningen att odla fisk på land. Varför är det en bra idé? 
– Genom att odla i slutna system kontrollerat på land kan vi få ett bra och nyttigt protein på ett hållbart sätt. Många vill äta fisk men inte bidra till utfiskning av bestånden i haven. Att odla i bassänger på land är en lösning på det problemet. 

 
Hur fungerar vattenbruk?
 Idén är ganska enkel egentligen; du har en fisktank där fiskarna är och tillför värme och syre till vattnet och renar vattnet på ena eller andra sättet. En viktig del är vad du utfodrar fisken med. Idag odlas mycket rovfisk (ex. lax) och den utfodrar vi med fisk som är fångad i haven. Då blir det inte hållbart. Vi behöver äta fisk som vi kan mata med mer vegetabilier. Beroende på dina förutsättningar och omständigheter kan odlingen utformas på olika sätt (Läs mer i förstudien)Fördelarna är att produktionen sker i ett slutet, väl kontrollerat system, att slammet tas om hand och används som gödning och att man får ett nyttigt och bra protein. Även växthus kan tillkomma för odling av grönsaker, så kallad Akvaponik. 
 
Vem kan driva ett vattenbruk?
– Det finns olika sätt att odla fisken på. Du kan göra det i stor skala eller i mindre skala, eller till och med på din husvägg där hemma. Om man har spillvärme i någon verksamhet, ska man absolut räkna på om fiskodling är något man vill satsa på. I andra länder är man mycket längre framme. Sverige ligger efter vad gäller vattenbruk.
 
Vad beror detta på?
– Politiken har satt uttalade mål om att satsa på detta. Men ändå är det svårt att komma fram med tillstånd mm för de företagare som vill satsa. Det är en ny näring och några som har startat har haft svårt med lönsamheten. Det offentliga behöver finnas med och stötta initialt. Mer kunskap måste in hos myndigheter, förändringar behövs i miljöbalken och våra regler för djurhållning är inte skrivna för fiskodling. De som redan har startat är förebilder och inspirerar kring vattenbruk – vi skulle behöva fler testbäddar som visar upp vattenbruk och driver kunskapen framåt. 
 
Vad är utmaningen framöver?
-Svenska regler för fiskodling är snåriga och svårgreppbara – ny lagstiftning och kunskap om fiskodling behövs hos myndigheter. En annan viktig fråga, förutom tillstånden, är slaktfrågan. Hur gör vi den på ett djuretisk riktigt sätt? Det finns lite forskning kring vad fiskar upplever. Förr trodde man tex. att en elektrisk stöt skulle hjälpa för att bedöva fiskarna inför slakt, men nu verkar det som att det vi tar bort är deras förmåga att röra sig, vi paralyserar, de känner fortfarande smärtan men kan inte visa att de gör det. Myndigheter skulle också behöva samla all information om tillstånd, vad som krävs, i en enkel och tydlig guide för blivande vattenbrukare och skapa mer intresse för produktionen.
 
 Varför ska vi satsa på fiskodling på land?
– Fisk är nyttig mat för oss människor och vattenbruk i slutna tankar där man tar om hand det avfall som blir och matar fiskarna med ett hållbart foder, gör produktionen hållbar, men vi måste ha med oss etik och miljö i denna utvecklingen.
 
Hur tror du Halland kan bidra inom vattenbruk?
– Vi skulle kunna anlägga en testbädd för att visa hur vattenbruk går till på någon lämplig plats i Halland. Men, det offentliga måste vara med och bana vägen om det inte ska ta ännu längre tid innan vi får driv i vattenbruket i Sverige.
 
Var hittar man mer info? 
– Vi har tre vattenbrukscentrum i Sverige (Swemarc) och på nätet finns en del information. Göteborgs Universitet har en kurs i fiskodling. Men som sagt, just nu drivs detta av eldsjälar.
 
Exempel på aktörer som finns i Sverige idag:
Vega Fisk
Peckas naturodlingar
Gårdsfisk (säljer till ICA och COOP)
Stadsjord (Radioinslag SR: “Stadsodlad fisk kan göra oss självförsörjande“)

/Carina Sundqvist

Kort intervju om hållbarhet – Tobias Johansson

Kort intervju med Tobias Johansson, Marknadsbyrån, om deras företags hållbarhetsarbete (gjord under Eweek, energi och hållbarhetskonferens i Linköping 7-8/2)

– Många tycker nog att vi är lite jobbiga i början, de måste tänka till men sedan tycker man ändå att det är ganska bra det vi gör. Vi har fått en mycket bra kundlojalitet med dem som har förstått vad vi menar, berättar Tobias Johansson.

http://eweek.nu/index.php/program

 

STORT INTRESSE FÖR BIOGAS I LAHOLM

28 företagare och kommunala representanter möttes den 9 februari för att utveckla projektidéer som ska göra Laholm fossilfritt till år 2030.

Workshopen genomfördes i två grupper. En grupp fokuserade på ett energi-nät i centrala Laholm som distribuerar ut biogas och lågtempererad fjärrvärme, generation 4.0. En inventering av möjliga kunder till nätet och leverantörer av överskottsvärme skall inventeras. Lämpliga former för produktion av än mer biogas till detta nät skall utvärderas närmare tillsammans med dagens biogasaktörer.

I lokalen jämte hade en annan grupp fokus på hur vi kan få fler elbilar och gasbilar i Laholm. Flera aktörer har planer på att montera upp laddstolpar och alla ville samordna detta så att det blir så enkelt för användarna som möjligt. Ett möte beslutade att genomföras den 27 februari för att samordna detta arbete.

Mer biogasbilar diskuterades också och där önskade gruppen bland annat att bilhandlare blir mer aktiva och kunniga i att sälja fossilfria fordon. Även möjligheter att få en gas-mack på ytterligare en plats skall utvärderas. Vi har flera biogasproducenter i området som vill leverera biogas och eventuellt även skala upp sin produktion framöver.

 

För mer info kontakta:

magnus.falk@emc.se
marie.mattsson@hh.se

 

EWEEK 2017 (Linköping)

Förra veckan deltog Arena Grön Tillväxt i EWEEK i Linköping. Temat var hållbar samhällsutveckling med fokus resurseffektivitet. En rad talare gav intressanta föreläsningar under dagarna och nätverkandet var på topp.

Målet med arbetet är att göra Östergötland till landets mest resurseffektiva område till år 2030.

Jag (Carina) passade också på att göra några videointervjuer med ett par föreläsare för att fördjupa mig i deras verksamheter. Mycket nöje!

Läs en sammanfattning: Referat EWEEK 2017

Biogasanläggningen på Berte Gård

22 intresserade deltagare fick lyssna till Henrik Stenströms (VD) berättelse om deras ovanliga biogasanläggning på Berte Gård – från idé till inkörningen av den.

Under studiebesöket fick vi diskutera teknik, drift och ekonomi inne i värmen och sedan i snålblåsten titta på rötkammare och tekniken i containern. Kanske blir det fler biogasanläggningar i Halland efter denna träff?

Mer om Berte Gård

 

Häng med på studiebesök till Berte Gård!

Bertegruppen tilldelades år 2016 priset för Årets Hållbarhetsföretag i Falkenberg då företaget bland annat har varit en föregångare i att ställa höga krav på hållbarhet och i att se konkurrensfördelarna. Installationen av denna biogasanläggning på gården är ett ytterligare bevis på deras roll som föregångare i hållbarhetsarbete.

Läs mer här!

ANMÄLAN: anmalan@emcsverige.se

Datum: 8 februari
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: Berte Gård

Arrangör
EMC, Arena Grön Tillväxt

Inbjudan

Sida 5 av 11« Första...34567...10...Sista »