Ladd-infrastruktur i Laholm

Den 27 februari hölls ett möte i Laholm där en rad aktörer diskuterade möjliga vägar framåt angående ökad laddinfrastruktur i kommunen. 

Håkan Nilsson presenterade Elbilsstrategin. Enligt strategin antas antalet elbilar i Laholms kommun att öka från 41 i dag till 1000 stycken år 2020, och ytterligare till 5000 stycken år 2030. Idag finns 10 st laddplatser i kommunen, utbyggnad pågår och under 2017 bedöms det finnas 25-30 stycken och 2020 cirka 100 stycken.

Nilsson poängterade att en viktig del i strategin är att jobba med körbeteendet hos elbilsförare, då detta påverkar räckvidden till stor grad.

Stefan Pettersson kallar till ytterligare ett möte kring laddstolpar i maj.

Studiebesök – Massivträhus (5-7 april)

Vi åker till Trondheim, Norge och studerar Moholt 50/50 – studentbostäder monterade av Veidekke m. fl. som totalt omfattar 6500 kubikmeter massivträ. Stora Ensos CLT-konstruktion kom prefabricerat på järnväg från Österrike.

Vi gör även fler studiebesök och tittar på allt från villor till socialt boende där huvudtemat är träkonstruktion. Det finns även möjlighet att åka till Åre för att lyssna till planerna på att bygga nytt och hållbart inför skid-VM 2019.

Plats: Moholt – Trondheim, Norge (och Åre, Sverige)
Datum: 5-7 april.
Kostnad: Minst resa plus hotell.
Anmälan och frågor: magnus.falk@emcsverige.se

I samarbete med Arena Grön Tillväxt, Smart Housing Småland, Sveriges Träbyggnadskansli, AI och projektet Green Building A-Z.

Träpanel testas i 10 år på Plönninge

För er som undrar hur det går för fasaddemoanläggningen för trä i Plönninge kan vi nu berätta att 5 av 6 demosektorer är bokade.

Plönninge är ett nedlagt naturbrukgymnasium med stora lokaler/ytor och ambition att utgöra en testarena för hållbara lösningar framöver. I maj blir det premiär för demodelen som långtidstestar trä som fasadmateral. Tanken är att skapa en provkarta av hur hållbara, moderna fasader ser ut år 2017 och därefter följa dem under 10 års tid, flera certifierade enligt CMP (certifierad målad panel).

Derome och Södra är två av de aktörer som ska långtidstesta träfasadernas egenskaperna i ett kustnära läge. Linnéuniversitetet kommer varje år att inspektera demosektorerna och dokumentera förändringar.

Extern målgrupp för projektet är byggherrar, arkitekter, universitetsstudenter och byggföretag. Minst årligen kommer ett event att skapas för att sätta fokus på träfasadernas goda sidor inom byggnation och att rapportera utvecklingen av följeforskningen.

Plats:
Plönninge testpark norr om Halmstad, 3 km från havet.
Byggs utanpå en gavel på en maskinhall
24 m bred
8 m till nock
4 m under takskägg
Väderstreck; Söder i fas 1. Senare faser kan erbjuda andra väderstreck.

Inspireras kring trä som byggmaterial här: Svenskt trä

Ps. Vill du uppleva större, moderna flervånings-trähus? Följ med oss på studiebesök till Norge och Åre 5-7 april! Inbjudan – Studiebesök Norge (5-7 april)

Foto Plönninge (ovan): Magnus Falk

Foto (träfasad med fönster): Linda Nätt Malmgren (Svenskt trä)

Mångfald, integration och utveckling (8/3)

Igår genomfördes en workshop på temat gröna näringar, mångfald, integration och utveckling. Marias konditori stod för baklawa (som ni ser på bilden).

Cirka 20 engagerade deltagare från olika organisationer träffades för att bidra till ökad integration. Många intressanta områden lyftes upp, bland annat hur vi kan finna nya former för entreprenöriell utveckling inom gröna näringar. Flera goda exempel lyftes upp och det finns intresse för att utveckla projekt med fokus på entreprenörskap, vilket i många delar anses vara en outnyttjad resurs.

Vid seminariet presenterades bland annat några av de aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet Framtidens lantbruk. Här har två matchningsmöten genomförts där kompetensbehov matchats med potentiella profiler för nyanlända. Utvärderingarna visar på goda matchningsmöjligheter, vilket kommer att följa upp framåt sommaren för att se vilka insatser som genomförts. Målsättningen är att kunna utveckla en integrationsmodell för gröna näringar som kan vara till stöd för kommande satsningar.

Seminarium – Grön Tillväxt med mångfald som utvecklingsresurs 170308

Linnéa Gustafsson redovisade också sin studie kring mångfald inom Arena Grön Tillväxt;
Kartläggning av horisontella kriterier (PDF)

Vill du engagera dig i frågan? Kontakta Henrik Barth, henrik.barth@hh.se

 

Hej Henrik Barth!

Du arbetar på Högskolan i Halmstad och är med och arrangerar en träff om möjligheterna med att inkludera nyanlända inom gröna näringar den 8:e mars. (INBJUDAN – Grön tillväxt och mångfald)

Varför gör ni detta?
Vi har under flera år arbetat med affärsutveckling i gröna näringar och ser en stor potential till ökad mångfald som en utvecklingsmotor för en levande landsbygd. Att kombinera forskning med insatser där vi matchar nyanlända med lantbrukare som är i en expansionsfas ger ett bidrag på flera plan.

Vad är syftet?
Några av de utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt är svårigheter med att rekrytera yngre förmågor som historiskt visat sig vara en viktig resurs för förnyelse och utveckling av lantbruket i Halland. Traditionellt har lantbruket gått i arv och i huvudsak sysselsatt familj och familjemedlemmar, men med en utveckling där den nya generationen väljer andra karriärmöjligheter behöver lantbruket i större utsträckning se mångfald som en utvecklingsresurs, inte bara som överlevnadsstrategi, utan som en konkurrensfördel för att möta framtida samhällsutmaningar.

Finns det några goda exempel som ni kan berätta om?
Hushållningssällskapet Halland har arbetat med att kartlägga de halländska lantbrukarnas situation och vilken typ av kompetenser och färdigheter som de efterfrågar. Vad som efterfrågas är inte heller alla gånger vad vi förväntar oss utan det kan handla om efterfrågan av hög teknikkompetens, försäljning och produktutveckling utöver traditionella gårdssysslor.

_____________________

Anmäl dig HÄR senast den 7/3.  Workshopen är en träff i Arena Grön tillväxts nätverk. Såväl deltagande som lunch är kostnadsfritt men vi fakturerar en administrativ avgift på 300 kronor exklusive moms om du inte anmäler förhinder eller ordnar en ersättare.  Avanmälan görs via e-post till linus.engdahl@regionhalland.se

För mer information eller frågor kontakta Henrik Barth, henrik.barth@hh.se eller Linnea Gustafsson, linnea.gustafsson@hh.se.

VARMT VÄLKOMMEN!

Innovationsstöd

Har du en grön affärsidé som du vill förverkliga? I Halland och nationellt finns många aktörer som finns till för att hjälpa personer med idéer vidare. I länken nedan har vi samlat en rad aktörer som på olika sätt stöttar innovationer framåt. Ta gärna en titt.

Innovationsstöd – Dessa aktörer kan du vända dig till

 

Arena Grön Tillväxt
Vår ambition är skapa och förstärka goda samarbeten och ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter, i en så kallat trippelhelix-modell. Trippelhelix-spiralen symboliserar rörelse, dynamik, förändring och förnyelse. Genom att samordna resurserna och samarbeta konstruktivt inom vår region, kan vi utveckla innovationsförmågan och skapa långsiktigt bärkraftiga företag och tillväxt.

Välkommen att kontakta oss vid fler frågor
info@arenagrontillvaxt.se

WORKSHOP – MÅNGFALD SOM UTVECKLINGSRESURS (8/3)

Har du idéer för hur nyanlända skulle kunna inkluderas i arbetslivet på ett enklare sätt? Då behöver vi dig!

Den 8/3 ordnar vi en workshop, med lunch, för att belysa förutsättningar för mottagning och integration i Sverige.  Exempel på integrationsprocessen och hur företag kan bidra kommer att lyftas. Handläggare, stödaktörer och inspiratörer träffas för att bygga kontaktvägar för vidare samarbete.

DATUM: 8 mars
TID:
11.30-14.00
PLATS:
Högskolan i Halmstad, Trade Center, våning 22, lokal Hav.

Träffa Arbetsförmedlingen – Gemensam lunch – Runda bordssamtal

ANMÄLAN: Anmälan dig HÄR senast den 3/3.  Workshopen är en träff i Arena Grön tillväxts nätverk. Såväl deltagande som lunch är kostnadsfritt men vi fakturerar en administrativ avgift på 300 kronor exklusive moms om du inte anmäler förhinder eller ordnar en ersättare.  Avanmälan görs senast 12 december via e-post till linus.engdahl@regionhalland.se

För mer information eller frågor kontakta Henrik Barth, henrik.barth@hh.se eller Linnea Gustafsson, linnea.gustafsson@hh.se.

VARMT VÄLKOMMEN!

Mer info

 

MITT GRÖNA EXJOBB – LINUS

“Större trähus – Varför byggs de inte?”

Linus läser byggingenjörsprogrammet med inriktning byggproduktion och projektledning vid Högskolan i Halmstad. Han kommer göra sitt examensarbete tillsammans med Emily Ödman, som läser samma program.

– Vad förväntar du dig av exjobbet?
Jag förväntar mig att vi når en intressant slutsats som bidrar till en förändring för trähusbygge i Halland. Vi har höga ambitioner. Under hela livet har jag satt höga mål för mig själv, det är så jag utvecklas.

Mitt gröna exjobb – Intervju LINUS

MITT GRÖNA EXJOBB – Pontus och Andrea

“Förnybara former i sjukvården”

Pontus Nord och Andrea Körberg Calmerfalk läser biomekanikingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad som i grunden är en maskiningenjörsutbildning och i det ingår kurser i bl.a. matematik, CAD, materiallära och produktutveckling. Deras utbildning har inriktning biomekanik och handlar till stor del om människan och våra funktioner.

– Vad förväntar ni er av exjobbet?
Vår förhoppning är att komma ut med en säljfärdig produkt eller i alla fall att produkten vi utvecklar ska kunna testas av människor.  Vi förväntar oss att lära oss mer om biomaterial.

Gröna exjobb – Intervju PONTUS och ANDREA

2016 REKORDÅR FÖR BIOBRÄNSLEN

Andelen biodrivmedel ökade under 2016 och svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige, enligt SCB. Var fjärde liter diesel var biodiesel och totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel.

Siffrorna innebär att Sverige är bäst i Europa när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Globalt är det sannolikt bara Brasilien som kommit längre än Sverige i omställningen bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Artikel: 2016 rekordår för biodrivmedel i Sverige

 

Fakta (Svenska Bioenergiföreningen):

  • Under 2016 användes totalt 17,2 TWh biodrivmedel, varav 11,5 TWh var HVO-diesel, 3,2 TWh var FAME (rapsdiesel), 1,3 TWh var biogas och 1,3 TWh var etanol. Biodrivmedlen svarade för 18,6 procent av alla försålda drivmedel, och 25,1 procent av all diesel, räknat på energiinnehåll.
  • Biodrivmedel är alla drivmedel som har ursprung i biomassa. Koldioxid från biodrivmedel bidrar inte till ökningen av växthusgasutsläpp. Utsläpp från transportsektorn står för en stor del av de svenska utsläppen av koldioxid. Miljömålsberedningen har föreslagit att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. EU:s mål är att minst 10 procent av alla transportbränslen ska vara förnybara 2020. Då tillåts dubbelräkning för andelarna för biodrivmedel från avfall och cellulosa. Sverige klarade EU-målet redan 2012.
Sida 4 av 11« Första...23456...10...Sista »