Obehandlade trähägn utvärderas

Betesskador orsakade av vilda djur i skogsföryngringar är och kommer att vara ett stort problem i svenskt skogsbruk framöver. Genom att testa och utvärdera alternativa metoder av skydd planerar vi att hitta bättre och billigare alternativ än dagens metallnät.

Skador av klövvilt i ungskog är ett stort problem för skogsbruket och någon form av hägn är ofta
en nödvändighet för att skydda föryngringen. I examensarbetet “Trähägn – en tänkbar metod för viltskydd i svenskt skogsbruk” (SLU), beskrivs en metod där vilthägn byggs helt i obehandlat trä och därför inte behöver monteras ner när behovet upphör, hägnet lämnas helt enkelt att förmultna i skogen. Metoden har både för och nackdelar som nu ska testas och utvärderas genom praktiska försök.

Projektet kommer att genomföras genom att prefabricera häng i sektioner, ca 4m långa, som sedan monters till längre häng i skogen. Hägnens kondition, funktion, skador och ev beteskador ska därefter utvärderas och dokumenteras. Genom samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Maa Såg kommer tre stycken hägn byggas i tre naturreservat i södra Halland under våren 2017. Projektet finansieras via stiftelserna Bertebo och Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande samt Arena Grön Tillväxt.

För mer info kontakta:

Olof Stenström
Skogskonsult
Hushållningssällskapet Halland
035-46504
olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se
 www.hushallningssallskapet.se/halland

LANSERING AV KLIMATBOKSLUT HALLAND 2016

Stort tack för idag alla som kom och bidrog till att göra lanseringen av Klimatbokslutet till en givande och trevlig tillställning.

Bifogat finner ni digital version av “Klimatbokslut Halland 2016“. Sprid den gärna bland medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter!

KLIMATBOKSLUT HALLAND 2016


Vad är Klimatbokslut Halland?

Klimatbokslut Halland samlar halländska företag som jobbar aktivt med klimatfrågorna och i samverkan med andra vill stärka kommunikationen och strukturen i klimatarbetet. 2016 deltog följande 10 företag; Bildepån, Etikhus, Derome, Falkenbergs Energi, HEM, HMS, Varberg Energi, Varbergs Fastighets AB, Varbergs Taxi och VIVAB.

Har ert företag funderingar på hur ni kan stärka ert klimatarbete?
Hör av er så berättar vi mer om vad ett Klimatbokslut innebär.

Tony Christensen, EMC
Tony.Christensen@emcsverige.se

Advanced Biofuels Conference 2017

Välkommen till en konferens om avancerade biobränslen för luftfart, sjöfart och landtransporter!

 

Biobränslen är en allt viktigare del i övergången till en fossilbränslefri värld. Transporter inom luftfart, sjöfart och på land kan dra nytta av biobränslen föra tillväxt till en bioekonom. Vilken långsiktig politik och vilka instrument kommer den Europeiska Unionen att vidta för att minska CO2-utsläppen? Hur kan industrin skapa affärsmöjligheter för denna framväxande marknad, och att dra nytta av tekniska innovationer? Biobränslen har potential att lösa den nedåtgående trend av ökande koldioxidutsläpp från transportsektorn.
Kom och lyssna till de ledande experterna inom biobränslen, diskutera frågan och var med och skapa de rätta förutsättningarna för biobränslen, idag och i morgon!

 

 

Behöver du hjälp att hitta ”energislukarna”?

Visste du att Energikontoret i Halmstad erbjuder energikartläggningscheckar till små och medelstora företag i Halland som använder upp till 300 MWh per år? Passa på att utnyttja dem du med!

VARFÖR ENERGIKARTLÄGGNING?

Genom att ta reda på om energikrävande utrustning i din verksamhet fungerar optimalt och är rätt dimensionerad kan du vidta åtgärder som sänker energianvändningen, och därmed ökar lönsamheten.

VILKA FÖRETAG KAN SÖKA?

• Företaget skall vara svenskregistrerat med säte i Halland. Stödet gäller ej lantbruksföretag (EU-regler).

• Maximal energianvändning 300 MWh (300 000 kWh) per år, inklusive drivmedel. Företag som använder mer än 300 MWh söker stöd från Energimyndigheten (max 30 000 kr).

• En förutsättning är att företaget medverkar i kartläggningsarbetet med 10 timmar, där den egna tiden prissätts till 600 kr per timme.

• Exempel: 20 000 kr konsult + 6 000 kr eget arbete = 26 000 kr/2 = 13 000 kr regionalt stöd

Välkommen att kontakta:

Jonas Möller Nielsen, Samordnare
Energikontoret Region Halland
TELEFON: 0340-156 40
E-POST: Jonas.Nielsen@regionhalland.se

Ladd-infrastruktur i Laholm

Den 27 februari hölls ett möte i Laholm där en rad aktörer diskuterade möjliga vägar framåt angående ökad laddinfrastruktur i kommunen. 

Håkan Nilsson presenterade Elbilsstrategin. Enligt strategin antas antalet elbilar i Laholms kommun att öka från 41 i dag till 1000 stycken år 2020, och ytterligare till 5000 stycken år 2030. Idag finns 10 st laddplatser i kommunen, utbyggnad pågår och under 2017 bedöms det finnas 25-30 stycken och 2020 cirka 100 stycken.

Nilsson poängterade att en viktig del i strategin är att jobba med körbeteendet hos elbilsförare, då detta påverkar räckvidden till stor grad.

Stefan Pettersson kallar till ytterligare ett möte kring laddstolpar i maj.

Studiebesök – Massivträhus (5-7 april)

Vi åker till Trondheim, Norge och studerar Moholt 50/50 – studentbostäder monterade av Veidekke m. fl. som totalt omfattar 6500 kubikmeter massivträ. Stora Ensos CLT-konstruktion kom prefabricerat på järnväg från Österrike.

Vi gör även fler studiebesök och tittar på allt från villor till socialt boende där huvudtemat är träkonstruktion. Det finns även möjlighet att åka till Åre för att lyssna till planerna på att bygga nytt och hållbart inför skid-VM 2019.

Plats: Moholt – Trondheim, Norge (och Åre, Sverige)
Datum: 5-7 april.
Kostnad: Minst resa plus hotell.
Anmälan och frågor: magnus.falk@emcsverige.se

I samarbete med Arena Grön Tillväxt, Smart Housing Småland, Sveriges Träbyggnadskansli, AI och projektet Green Building A-Z.

Träpanel testas i 10 år på Plönninge

För er som undrar hur det går för fasaddemoanläggningen för trä i Plönninge kan vi nu berätta att 5 av 6 demosektorer är bokade.

Plönninge är ett nedlagt naturbrukgymnasium med stora lokaler/ytor och ambition att utgöra en testarena för hållbara lösningar framöver. I maj blir det premiär för demodelen som långtidstestar trä som fasadmateral. Tanken är att skapa en provkarta av hur hållbara, moderna fasader ser ut år 2017 och därefter följa dem under 10 års tid, flera certifierade enligt CMP (certifierad målad panel).

Derome och Södra är två av de aktörer som ska långtidstesta träfasadernas egenskaperna i ett kustnära läge. Linnéuniversitetet kommer varje år att inspektera demosektorerna och dokumentera förändringar.

Extern målgrupp för projektet är byggherrar, arkitekter, universitetsstudenter och byggföretag. Minst årligen kommer ett event att skapas för att sätta fokus på träfasadernas goda sidor inom byggnation och att rapportera utvecklingen av följeforskningen.

Plats:
Plönninge testpark norr om Halmstad, 3 km från havet.
Byggs utanpå en gavel på en maskinhall
24 m bred
8 m till nock
4 m under takskägg
Väderstreck; Söder i fas 1. Senare faser kan erbjuda andra väderstreck.

Inspireras kring trä som byggmaterial här: Svenskt trä

Ps. Vill du uppleva större, moderna flervånings-trähus? Följ med oss på studiebesök till Norge och Åre 5-7 april! Inbjudan – Studiebesök Norge (5-7 april)

Foto Plönninge (ovan): Magnus Falk

Foto (träfasad med fönster): Linda Nätt Malmgren (Svenskt trä)

Mångfald, integration och utveckling (8/3)

Igår genomfördes en workshop på temat gröna näringar, mångfald, integration och utveckling. Marias konditori stod för baklawa (som ni ser på bilden).

Cirka 20 engagerade deltagare från olika organisationer träffades för att bidra till ökad integration. Många intressanta områden lyftes upp, bland annat hur vi kan finna nya former för entreprenöriell utveckling inom gröna näringar. Flera goda exempel lyftes upp och det finns intresse för att utveckla projekt med fokus på entreprenörskap, vilket i många delar anses vara en outnyttjad resurs.

Vid seminariet presenterades bland annat några av de aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet Framtidens lantbruk. Här har två matchningsmöten genomförts där kompetensbehov matchats med potentiella profiler för nyanlända. Utvärderingarna visar på goda matchningsmöjligheter, vilket kommer att följa upp framåt sommaren för att se vilka insatser som genomförts. Målsättningen är att kunna utveckla en integrationsmodell för gröna näringar som kan vara till stöd för kommande satsningar.

Seminarium – Grön Tillväxt med mångfald som utvecklingsresurs 170308

Linnéa Gustafsson redovisade också sin studie kring mångfald inom Arena Grön Tillväxt;
Kartläggning av horisontella kriterier (PDF)

Vill du engagera dig i frågan? Kontakta Henrik Barth, henrik.barth@hh.se

 

Hej Henrik Barth!

Du arbetar på Högskolan i Halmstad och är med och arrangerar en träff om möjligheterna med att inkludera nyanlända inom gröna näringar den 8:e mars. (INBJUDAN – Grön tillväxt och mångfald)

Varför gör ni detta?
Vi har under flera år arbetat med affärsutveckling i gröna näringar och ser en stor potential till ökad mångfald som en utvecklingsmotor för en levande landsbygd. Att kombinera forskning med insatser där vi matchar nyanlända med lantbrukare som är i en expansionsfas ger ett bidrag på flera plan.

Vad är syftet?
Några av de utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt är svårigheter med att rekrytera yngre förmågor som historiskt visat sig vara en viktig resurs för förnyelse och utveckling av lantbruket i Halland. Traditionellt har lantbruket gått i arv och i huvudsak sysselsatt familj och familjemedlemmar, men med en utveckling där den nya generationen väljer andra karriärmöjligheter behöver lantbruket i större utsträckning se mångfald som en utvecklingsresurs, inte bara som överlevnadsstrategi, utan som en konkurrensfördel för att möta framtida samhällsutmaningar.

Finns det några goda exempel som ni kan berätta om?
Hushållningssällskapet Halland har arbetat med att kartlägga de halländska lantbrukarnas situation och vilken typ av kompetenser och färdigheter som de efterfrågar. Vad som efterfrågas är inte heller alla gånger vad vi förväntar oss utan det kan handla om efterfrågan av hög teknikkompetens, försäljning och produktutveckling utöver traditionella gårdssysslor.

_____________________

Anmäl dig HÄR senast den 7/3.  Workshopen är en träff i Arena Grön tillväxts nätverk. Såväl deltagande som lunch är kostnadsfritt men vi fakturerar en administrativ avgift på 300 kronor exklusive moms om du inte anmäler förhinder eller ordnar en ersättare.  Avanmälan görs via e-post till linus.engdahl@regionhalland.se

För mer information eller frågor kontakta Henrik Barth, henrik.barth@hh.se eller Linnea Gustafsson, linnea.gustafsson@hh.se.

VARMT VÄLKOMMEN!

Innovationsstöd

Har du en grön affärsidé som du vill förverkliga? I Halland och nationellt finns många aktörer som finns till för att hjälpa personer med idéer vidare. I länken nedan har vi samlat en rad aktörer som på olika sätt stöttar innovationer framåt. Ta gärna en titt.

Innovationsstöd – Dessa aktörer kan du vända dig till

 

Arena Grön Tillväxt
Vår ambition är skapa och förstärka goda samarbeten och ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter, i en så kallat trippelhelix-modell. Trippelhelix-spiralen symboliserar rörelse, dynamik, förändring och förnyelse. Genom att samordna resurserna och samarbeta konstruktivt inom vår region, kan vi utveckla innovationsförmågan och skapa långsiktigt bärkraftiga företag och tillväxt.

Välkommen att kontakta oss vid fler frågor
info@arenagrontillvaxt.se

Sida 4 av 12« Första...23456...10...Sista »