Kör rent – Fossilfritt rallyrace! 12-13 maj

Kör Rent Rally 2017 

Ta med dig din el- eller biogasbil och var med i vårt fossilfria rally i Halmstad 12–13 maj. Det perfekta tillfället att testa dina körkunskaper, nätverka och ha kul ihop med andra engagerade och intresserade!

Tävlingen drar igång med en öppen start för en aktivitetsfylld resa från våra olika startorter. I Halmstad möts vi i ett seminarium för inspirera och se på framtiden för hållbara drivmedel och avslutar med middag tillsammans. På lördagen utmanar vi våra kör- och navigationskunskaper i ett regularity rally i och runt Halmstad.

Det kostar 2 500 SEK + moms att köra rallyt för organisationer och företag.

Varför ett rally?
Det är ett tillfälle för alla som går före på området att mötas och sprida sitt engagemang. Tillsammans visar vi att fossilfria fordon är ett enkelt alternativ redan idag och inget som tillhör framtiden, oavsett om det är el eller 100% biogas.

Vem kan tävla?
Alla som har tillgång till en elbil (ej hybrider eller plugg-in hybrider) eller gasbil kan tävla.
Vanligast är att två personer startar i varje bil och startavgiften gäller därför för två personer.

Kör rent! Anmälan och mer info

Kör rent! – Hela programmet

Ny rapport – Livsmedelssektorn i Halland

I denna rapport finner du statistik som tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om Hallands livsmedelssektor inför det kommande arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin samt kommande program för livsmedel i Halland.

Du finner statistik om en rad områden tex en interaktiv karta om lönsamhet där du genom att klicka i vilken kommun du vill studera, tex Falkenberg, kan få fram rätt information. Du kan också på liknande sätt studera olika delområden, tex jordbruk.

Rapport – Livsmedelssektorn i Halland

Ny rapport – Skogs- och träindustrierna i Halland

I denna rapport finner du statistik som tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om skogs- och träindustrin i Halland inför det kommande arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin.

Du finner bland annat statistik kring åldersstrukturer på arbetsplatserna, tex inom skogsbruk. Du kan få fram hur många företag som har kvinnor respektive män i ledande positioner och information kring förädlingsvärde, omsättning och lönsamhet för företag i olika kommuner.

Rapport – Skogs- och träindustrierna i Halland

Ljuvliga dofter hos RootFruit (Studiebesök)

Gårdagens studiebesök hos företaget RootFruit bjöd på intressant ny kunskap om Rootsfuits företagskultur, chipstillverkning och såklart efterlängtad en provsmakning av chips-produkterna.

– Mycket har hänt inom chipsförädling sedan år 1994 fram tills idag. Då gjordes allt för hand. Numera görs friteringen i stora pooler och har vi packningsmaskiner, berättar vd Hans Jacobsson

Besökarna hade många frågor kring allt ifrån energi (grön el och naturgas använder Rootfruit idag), cirkulär ekonomi (kan de övergå till biogas?) till frågor kring själva chipsprocessen.

– Vi är börsnoterade och håller på med årsredovisningen och i den tänker vi berätta om vårt hållbarhetsarbete, fortsätter Hans Jakobsson. Vi producerar alla råvaror lokalt och har har gjort förbättringar inom återvinning, sopsortering och övergått till grön el. Vi undersöker en övergång till biogas, hur vi kan använda överskottsvärmen, hur vi kan genomföra samtransporter, ha mindre luft i påsarna samt om vi kan använda en mer miljövänlig rapsolja.

Rootfruit erhöll Hållbarhetspriset i Laholm (2015, delades ut 2016) för sina ambitiösa insatser inom lokalproducerat och för sin hållbara produktion. Man har även adresserat den sociala hållbarheten och har bland annat haft 8 syriska nyanlända på praktik.

Efter flera år av investeringar och satsningar inom marknadsföring har Rootfruit år 2016 visat svarta siffror.

 

Rooufruits VD Hans Jacobsson berättar om företaget och om chipstillverkningsprocessen.

 

Provsmakning av 6 produkter av Gårdschips med 16 ivriga deltagare.

 

Fritering av RootFruit pågår under 4 minuter. Doften är mycket frestande!

Foto: Magnus Falk

Boot camp – Digitala och hållbara startups

Tillväxtverket kommer i höst att anordna ett Boot camp för digitala startups med hållbarhet som affärsidé (11-15 september). FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling visar de utmaningar världen står inför och pekar på behovet av företag som kan bidra till att lösa dessa. Är du ett av dessa företag?

Boot camp 3, 2017 riktar sig till digitala startups med hållbarhet som affärsidé. Eller med andra ord: Vi riktar oss till startups som löser sociala och miljömässiga samhällsutmaningar genom digitala tjänster eller produkter – och på så vis bidrar till en hållbar utveckling.

Nu är ansökningen öppen: https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/digitalisering/startup-sweden/tema-hallbarhet.html  

Sök senast 6 augusti.

 

Obehandlade trähägn utvärderas

Betesskador orsakade av vilda djur i skogsföryngringar är och kommer att vara ett stort problem i svenskt skogsbruk framöver. Genom att testa och utvärdera alternativa metoder av skydd planerar vi att hitta bättre och billigare alternativ än dagens metallnät.

Skador av klövvilt i ungskog är ett stort problem för skogsbruket och någon form av hägn är ofta
en nödvändighet för att skydda föryngringen. I examensarbetet “Trähägn – en tänkbar metod för viltskydd i svenskt skogsbruk” (SLU), beskrivs en metod där vilthägn byggs helt i obehandlat trä och därför inte behöver monteras ner när behovet upphör, hägnet lämnas helt enkelt att förmultna i skogen. Metoden har både för och nackdelar som nu ska testas och utvärderas genom praktiska försök.

Projektet kommer att genomföras genom att prefabricera häng i sektioner, ca 4m långa, som sedan monters till längre häng i skogen. Hägnens kondition, funktion, skador och ev beteskador ska därefter utvärderas och dokumenteras. Genom samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Maa Såg kommer tre stycken hägn byggas i tre naturreservat i södra Halland under våren 2017. Projektet finansieras via stiftelserna Bertebo och Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande samt Arena Grön Tillväxt.

För mer info kontakta:

Olof Stenström
Skogskonsult
Hushållningssällskapet Halland
035-46504
olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se
 www.hushallningssallskapet.se/halland

LANSERING AV KLIMATBOKSLUT HALLAND 2016

Stort tack för idag alla som kom och bidrog till att göra lanseringen av Klimatbokslutet till en givande och trevlig tillställning.

Bifogat finner ni digital version av “Klimatbokslut Halland 2016“. Sprid den gärna bland medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter!

KLIMATBOKSLUT HALLAND 2016


Vad är Klimatbokslut Halland?

Klimatbokslut Halland samlar halländska företag som jobbar aktivt med klimatfrågorna och i samverkan med andra vill stärka kommunikationen och strukturen i klimatarbetet. 2016 deltog följande 10 företag; Bildepån, Etikhus, Derome, Falkenbergs Energi, HEM, HMS, Varberg Energi, Varbergs Fastighets AB, Varbergs Taxi och VIVAB.

Har ert företag funderingar på hur ni kan stärka ert klimatarbete?
Hör av er så berättar vi mer om vad ett Klimatbokslut innebär.

Tony Christensen, EMC
Tony.Christensen@emcsverige.se

Advanced Biofuels Conference 2017

Välkommen till en konferens om avancerade biobränslen för luftfart, sjöfart och landtransporter!

 

Biobränslen är en allt viktigare del i övergången till en fossilbränslefri värld. Transporter inom luftfart, sjöfart och på land kan dra nytta av biobränslen föra tillväxt till en bioekonom. Vilken långsiktig politik och vilka instrument kommer den Europeiska Unionen att vidta för att minska CO2-utsläppen? Hur kan industrin skapa affärsmöjligheter för denna framväxande marknad, och att dra nytta av tekniska innovationer? Biobränslen har potential att lösa den nedåtgående trend av ökande koldioxidutsläpp från transportsektorn.
Kom och lyssna till de ledande experterna inom biobränslen, diskutera frågan och var med och skapa de rätta förutsättningarna för biobränslen, idag och i morgon!

 

 

Behöver du hjälp att hitta ”energislukarna”?

Visste du att Energikontoret i Halmstad erbjuder energikartläggningscheckar till små och medelstora företag i Halland som använder upp till 300 MWh per år? Passa på att utnyttja dem du med!

VARFÖR ENERGIKARTLÄGGNING?

Genom att ta reda på om energikrävande utrustning i din verksamhet fungerar optimalt och är rätt dimensionerad kan du vidta åtgärder som sänker energianvändningen, och därmed ökar lönsamheten.

VILKA FÖRETAG KAN SÖKA?

• Företaget skall vara svenskregistrerat med säte i Halland. Stödet gäller ej lantbruksföretag (EU-regler).

• Maximal energianvändning 300 MWh (300 000 kWh) per år, inklusive drivmedel. Företag som använder mer än 300 MWh söker stöd från Energimyndigheten (max 30 000 kr).

• En förutsättning är att företaget medverkar i kartläggningsarbetet med 10 timmar, där den egna tiden prissätts till 600 kr per timme.

• Exempel: 20 000 kr konsult + 6 000 kr eget arbete = 26 000 kr/2 = 13 000 kr regionalt stöd

Välkommen att kontakta:

Jonas Möller Nielsen, Samordnare
Energikontoret Region Halland
TELEFON: 0340-156 40
E-POST: Jonas.Nielsen@regionhalland.se
Sida 3 av 1112345...10...Sista »