Ljuvliga dofter hos RootFruit (Studiebesök)

Gårdagens studiebesök hos företaget RootFruit bjöd på intressant ny kunskap om Rootsfuits företagskultur, chipstillverkning och såklart efterlängtad en provsmakning av chips-produkterna.

– Mycket har hänt inom chipsförädling sedan år 1994 fram tills idag. Då gjordes allt för hand. Numera görs friteringen i stora pooler och har vi packningsmaskiner, berättar vd Hans Jacobsson

Besökarna hade många frågor kring allt ifrån energi (grön el och naturgas använder Rootfruit idag), cirkulär ekonomi (kan de övergå till biogas?) till frågor kring själva chipsprocessen.

– Vi är börsnoterade och håller på med årsredovisningen och i den tänker vi berätta om vårt hållbarhetsarbete, fortsätter Hans Jakobsson. Vi producerar alla råvaror lokalt och har har gjort förbättringar inom återvinning, sopsortering och övergått till grön el. Vi undersöker en övergång till biogas, hur vi kan använda överskottsvärmen, hur vi kan genomföra samtransporter, ha mindre luft i påsarna samt om vi kan använda en mer miljövänlig rapsolja.

Rootfruit erhöll Hållbarhetspriset i Laholm (2015, delades ut 2016) för sina ambitiösa insatser inom lokalproducerat och för sin hållbara produktion. Man har även adresserat den sociala hållbarheten och har bland annat haft 8 syriska nyanlända på praktik.

Efter flera år av investeringar och satsningar inom marknadsföring har Rootfruit år 2016 visat svarta siffror.

 

Rooufruits VD Hans Jacobsson berättar om företaget och om chipstillverkningsprocessen.

 

Provsmakning av 6 produkter av Gårdschips med 16 ivriga deltagare.

 

Fritering av RootFruit pågår under 4 minuter. Doften är mycket frestande!

Foto: Magnus Falk

Boot camp – Digitala och hållbara startups

Tillväxtverket kommer i höst att anordna ett Boot camp för digitala startups med hållbarhet som affärsidé (11-15 september). FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling visar de utmaningar världen står inför och pekar på behovet av företag som kan bidra till att lösa dessa. Är du ett av dessa företag?

Boot camp 3, 2017 riktar sig till digitala startups med hållbarhet som affärsidé. Eller med andra ord: Vi riktar oss till startups som löser sociala och miljömässiga samhällsutmaningar genom digitala tjänster eller produkter – och på så vis bidrar till en hållbar utveckling.

Nu är ansökningen öppen: https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/digitalisering/startup-sweden/tema-hallbarhet.html  

Sök senast 6 augusti.

 

Obehandlade trähägn utvärderas

Betesskador orsakade av vilda djur i skogsföryngringar är och kommer att vara ett stort problem i svenskt skogsbruk framöver. Genom att testa och utvärdera alternativa metoder av skydd planerar vi att hitta bättre och billigare alternativ än dagens metallnät.

Skador av klövvilt i ungskog är ett stort problem för skogsbruket och någon form av hägn är ofta
en nödvändighet för att skydda föryngringen. I examensarbetet “Trähägn – en tänkbar metod för viltskydd i svenskt skogsbruk” (SLU), beskrivs en metod där vilthägn byggs helt i obehandlat trä och därför inte behöver monteras ner när behovet upphör, hägnet lämnas helt enkelt att förmultna i skogen. Metoden har både för och nackdelar som nu ska testas och utvärderas genom praktiska försök.

Projektet kommer att genomföras genom att prefabricera häng i sektioner, ca 4m långa, som sedan monters till längre häng i skogen. Hägnens kondition, funktion, skador och ev beteskador ska därefter utvärderas och dokumenteras. Genom samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Maa Såg kommer tre stycken hägn byggas i tre naturreservat i södra Halland under våren 2017. Projektet finansieras via stiftelserna Bertebo och Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande samt Arena Grön Tillväxt.

För mer info kontakta:

Olof Stenström
Skogskonsult
Hushållningssällskapet Halland
035-46504
olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se
 www.hushallningssallskapet.se/halland

LANSERING AV KLIMATBOKSLUT HALLAND 2016

Stort tack för idag alla som kom och bidrog till att göra lanseringen av Klimatbokslutet till en givande och trevlig tillställning.

Bifogat finner ni digital version av “Klimatbokslut Halland 2016“. Sprid den gärna bland medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter!

KLIMATBOKSLUT HALLAND 2016


Vad är Klimatbokslut Halland?

Klimatbokslut Halland samlar halländska företag som jobbar aktivt med klimatfrågorna och i samverkan med andra vill stärka kommunikationen och strukturen i klimatarbetet. 2016 deltog följande 10 företag; Bildepån, Etikhus, Derome, Falkenbergs Energi, HEM, HMS, Varberg Energi, Varbergs Fastighets AB, Varbergs Taxi och VIVAB.

Har ert företag funderingar på hur ni kan stärka ert klimatarbete?
Hör av er så berättar vi mer om vad ett Klimatbokslut innebär.

Tony Christensen, EMC
Tony.Christensen@emcsverige.se

Advanced Biofuels Conference 2017

Välkommen till en konferens om avancerade biobränslen för luftfart, sjöfart och landtransporter!

 

Biobränslen är en allt viktigare del i övergången till en fossilbränslefri värld. Transporter inom luftfart, sjöfart och på land kan dra nytta av biobränslen föra tillväxt till en bioekonom. Vilken långsiktig politik och vilka instrument kommer den Europeiska Unionen att vidta för att minska CO2-utsläppen? Hur kan industrin skapa affärsmöjligheter för denna framväxande marknad, och att dra nytta av tekniska innovationer? Biobränslen har potential att lösa den nedåtgående trend av ökande koldioxidutsläpp från transportsektorn.
Kom och lyssna till de ledande experterna inom biobränslen, diskutera frågan och var med och skapa de rätta förutsättningarna för biobränslen, idag och i morgon!

 

 

Behöver du hjälp att hitta ”energislukarna”?

Visste du att Energikontoret i Halmstad erbjuder energikartläggningscheckar till små och medelstora företag i Halland som använder upp till 300 MWh per år? Passa på att utnyttja dem du med!

VARFÖR ENERGIKARTLÄGGNING?

Genom att ta reda på om energikrävande utrustning i din verksamhet fungerar optimalt och är rätt dimensionerad kan du vidta åtgärder som sänker energianvändningen, och därmed ökar lönsamheten.

VILKA FÖRETAG KAN SÖKA?

• Företaget skall vara svenskregistrerat med säte i Halland. Stödet gäller ej lantbruksföretag (EU-regler).

• Maximal energianvändning 300 MWh (300 000 kWh) per år, inklusive drivmedel. Företag som använder mer än 300 MWh söker stöd från Energimyndigheten (max 30 000 kr).

• En förutsättning är att företaget medverkar i kartläggningsarbetet med 10 timmar, där den egna tiden prissätts till 600 kr per timme.

• Exempel: 20 000 kr konsult + 6 000 kr eget arbete = 26 000 kr/2 = 13 000 kr regionalt stöd

Välkommen att kontakta:

Jonas Möller Nielsen, Samordnare
Energikontoret Region Halland
TELEFON: 0340-156 40
E-POST: Jonas.Nielsen@regionhalland.se

Ladd-infrastruktur i Laholm

Den 27 februari hölls ett möte i Laholm där en rad aktörer diskuterade möjliga vägar framåt angående ökad laddinfrastruktur i kommunen. 

Håkan Nilsson presenterade Elbilsstrategin. Enligt strategin antas antalet elbilar i Laholms kommun att öka från 41 i dag till 1000 stycken år 2020, och ytterligare till 5000 stycken år 2030. Idag finns 10 st laddplatser i kommunen, utbyggnad pågår och under 2017 bedöms det finnas 25-30 stycken och 2020 cirka 100 stycken.

Nilsson poängterade att en viktig del i strategin är att jobba med körbeteendet hos elbilsförare, då detta påverkar räckvidden till stor grad.

Stefan Pettersson kallar till ytterligare ett möte kring laddstolpar i maj.

Studiebesök – Massivträhus (5-7 april)

Vi åker till Trondheim, Norge och studerar Moholt 50/50 – studentbostäder monterade av Veidekke m. fl. som totalt omfattar 6500 kubikmeter massivträ. Stora Ensos CLT-konstruktion kom prefabricerat på järnväg från Österrike.

Vi gör även fler studiebesök och tittar på allt från villor till socialt boende där huvudtemat är träkonstruktion. Det finns även möjlighet att åka till Åre för att lyssna till planerna på att bygga nytt och hållbart inför skid-VM 2019.

Plats: Moholt – Trondheim, Norge (och Åre, Sverige)
Datum: 5-7 april.
Kostnad: Minst resa plus hotell.
Anmälan och frågor: magnus.falk@emcsverige.se

I samarbete med Arena Grön Tillväxt, Smart Housing Småland, Sveriges Träbyggnadskansli, AI och projektet Green Building A-Z.

Träpanel testas i 10 år på Plönninge

För er som undrar hur det går för fasaddemoanläggningen för trä i Plönninge kan vi nu berätta att 5 av 6 demosektorer är bokade.

Plönninge är ett nedlagt naturbrukgymnasium med stora lokaler/ytor och ambition att utgöra en testarena för hållbara lösningar framöver. I maj blir det premiär för demodelen som långtidstestar trä som fasadmateral. Tanken är att skapa en provkarta av hur hållbara, moderna fasader ser ut år 2017 och därefter följa dem under 10 års tid, flera certifierade enligt CMP (certifierad målad panel).

Derome och Södra är två av de aktörer som ska långtidstesta träfasadernas egenskaperna i ett kustnära läge. Linnéuniversitetet kommer varje år att inspektera demosektorerna och dokumentera förändringar.

Extern målgrupp för projektet är byggherrar, arkitekter, universitetsstudenter och byggföretag. Minst årligen kommer ett event att skapas för att sätta fokus på träfasadernas goda sidor inom byggnation och att rapportera utvecklingen av följeforskningen.

Plats:
Plönninge testpark norr om Halmstad, 3 km från havet.
Byggs utanpå en gavel på en maskinhall
24 m bred
8 m till nock
4 m under takskägg
Väderstreck; Söder i fas 1. Senare faser kan erbjuda andra väderstreck.

Inspireras kring trä som byggmaterial här: Svenskt trä

Ps. Vill du uppleva större, moderna flervånings-trähus? Följ med oss på studiebesök till Norge och Åre 5-7 april! Inbjudan – Studiebesök Norge (5-7 april)

Foto Plönninge (ovan): Magnus Falk

Foto (träfasad med fönster): Linda Nätt Malmgren (Svenskt trä)

Sida 3 av 1112345...10...Sista »