Besök hos Halmstads miljöprisvinnare 2016

I onsdags gjorde vi ett besök hos Wapnö – 2016 års vinnare av Halmstads miljöpris.

Vd, Lennart Bengtsson, gav oss en allomfattande presentation av det kretsloppstänk som tillämpas på gården. Vi pratade om biogasanläggningen som förser hela gården och dess verksamheter med förnybar energi, rapsodlingen som ger både djurfoder och förnybart bränsle till gårdens fordon, konceptet Härodlat, mjölkvärme och mycket annat.

Vid vår rundvandring fick vi bevittna kalvning på gårdens BB-avdelning!

 

Lördagens Kör Rent-Rally blev en glädjefest!

Blodigt allvar blandat med mycket skratt och glädje – så kan lördagens rally i Halmstad beskrivas. Bilorientering, regularity och precisionstävling utgjorde tävlingsmomenten.

Det lyckade tävlingskonceptet som belyser fördelarna med att köra fossilfritt gjorde succé och återvänder till Halmstad även nästa år. Missa inte det!

EMC kom på en sjätte plats av 23 tävlande. Utmana dom i kommande tävlingar!

Varför ska man sälja el- och gasbilar?

Arena Grön Tillväxt anordnade seminarium för bilhandlare i Halland

Artur Potocki från WeKuData och Lennart Svensson från Murtans Trafikskola delade med sig av sina erfarenheter av fossilfria fordon inom sina respektive verksamheter. Jacob Lagercrantz, fd ordf. Gröna bilister, modererade seminariet där bland annat flertalet halländska bilhandlare deltog.

WeKuData är IT-företaget som har ställt om från dieseldrivna bilar till enbart elbilar. En transformation som vd Artur beskriver som kostnadseffektiv och helt problemfri, vilket motsäger många fördomar.

Murtans Trafikskola är trafikskolan i Falkenberg som var  först i Sverige med klimatneutralisad övningskörning. Deras fordonsflotta består endast av gasbilar samt en elbil. Lennart vill övertyga fler trafikskolor om att denna omställning både är kostnadseffektiv och attraktiv för unga när de står i valet om vilken trafikskola de ska välja.

Semiariet resulterade i god dialog och en hel del erfarenhetsutbyte!

Gröna företagare i skolbänken

För företagare och rådgivare som arbetar med gröna näringar inom jord, skog och vatten har det unika magisterprogrammet GAIN – Green Agri Industry Innovation utvecklats. Forskare och lärare inom forskningsområdet grön innovation står bakom utvecklingen och genomför utbildningen. I april avslutades den första kursen och deltagarna fick presentera sina affärsmodeller inför sakkunniga.

Se filmen där några av kursdeltagarna berättar om sina upplevelser av kursen och vad det har gett dem.

Fakta om GAIN

Magisterprogrammet GAIN utvecklas inom forskningsområdet “grön innovation” och kurserna tas fram i samarbete med partnerorganisationerna Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Rådgivarna Sjuhärad, LRF Konsult Halmstad och Växa Sverige.

Kurserna är upplagda på halvfart och kvartsfart så att det ska vara möjligt för företagare att delta i utbildningen parallellt med företagandet. I kursen ”Innovativt affärskapande – konsten att tänka nytt” har deltagarna fått möta framgångsrika entreprenörer inom gröna näringar som har hållit seminarier om sitt företagande. Deltagarna har fått utveckla sina affärsmodeller både ur ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv.

Programmet har finansierats av KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) genom satsningen Expertkompetens för innovation. En KK-stiftelsesatsning inom expertkompetens för innovation innebär att utbildningen ska vara anpassad för näringslivet och ges på avancerad nivå. Kurserna inom en expertkompetensutbildning utvecklats tillsammans med samarbetspartner för att matcha kompetens- och utvecklingsbehov i näringslivet med den kunskap och kompetens som finns i starka akademiska forskningsmiljöer.

Under hösten 2017 startar nästa kurs inom GAIN: Självledarskap och coachande ledarskap för innovation.

Läs hela artikeln här.

STIPENDIUM – GRÖNA EXJOBB

Sök Arena Grön Tillväxts exjobbsstipendium för exjobb inom grön tillväxt! I år kommer tre stipendium att delas ut. Syftet med stipendierna är att främja studentprojekt som görs inom området Grön tillväxt.

 

KRITERIER

För att kunna söka stipendiet vill vi att ni:
– Gör examensarbete i samarbete med företag.
– Studerar vid Högskolan i Halmstad.
– Gör examensarbetet med koppling till Grön tillväxt.

Ansök innan den 17/5 per e-post till: jasmine.lindeberg@hh.se

 
Mer information!

Information in english!

Mittseminarium för studentprojekten inom Arena Grön Tillväxt

Just nu pågår 9 examensarbeten som tillkommit genom Arena Grön Tillväxts kontakter med företag och organisationer. Alla arbeten förväntas bidra till grön tillväxt och en mer hållbar framtid och det går stadigt framåt för studenterna.

I fredags förra veckan var det dags för studenterna att presentera sina gröna examensarbeten i halvtid. Vi fick lyssna till redovisningar om allt från klimatbokslut till alternativa bränslen för tunga fordon. Andra exjobb i samarbetet handlar om hållbarhetskommunikation, trafikkartläggning av tunga fordon i centrala Halmstad och flervåningshus i trä i Hallands län.

Som avslut på studenternas exjobbs-resa kommer ett slutseminarium äga rum den 29/5 kl. 13:30-17:30. Vill du komma? Anmäl dig till jasmine.lindeberg@hh.se senast 25/5.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Jasmine!

Europas största moderna massivträhusområde! (Studiebesök)

Europas största trähusbygge; Moholt 50/50! Mäktigt, tyckte deltagarna som imponerades av helhetstänket och att det faktiskt är möjligt att skapa moderna flervåningshus i trä.

15 nyfikna deltagare från Halland och övriga Sverige besökte Trondheim och Moholt 50/50 nu i veckan. Området består av ca 600 studentlägenheter och vi fick studera trähusväggar av massivträ, CLT och inredning i trä. Besökarna hade många frågor och många, många bilder togs.

Läs mer om Moholt studentby.

Värmecentralen ligger synlig i eget hus med glasväggar och infoskärm. Foto: Magnus Falk.

 

Kör rent – Fossilfritt rallyrace! 12-13 maj

Kör Rent Rally 2017 

Ta med dig din el- eller biogasbil och var med i vårt fossilfria rally i Halmstad 12–13 maj. Det perfekta tillfället att testa dina körkunskaper, nätverka och ha kul ihop med andra engagerade och intresserade!

Tävlingen drar igång med en öppen start för en aktivitetsfylld resa från våra olika startorter. I Halmstad möts vi i ett seminarium för inspirera och se på framtiden för hållbara drivmedel och avslutar med middag tillsammans. På lördagen utmanar vi våra kör- och navigationskunskaper i ett regularity rally i och runt Halmstad.

Det kostar 2 500 SEK + moms att köra rallyt för organisationer och företag.

Varför ett rally?
Det är ett tillfälle för alla som går före på området att mötas och sprida sitt engagemang. Tillsammans visar vi att fossilfria fordon är ett enkelt alternativ redan idag och inget som tillhör framtiden, oavsett om det är el eller 100% biogas.

Vem kan tävla?
Alla som har tillgång till en elbil (ej hybrider eller plugg-in hybrider) eller gasbil kan tävla.
Vanligast är att två personer startar i varje bil och startavgiften gäller därför för två personer.

Kör rent! Anmälan och mer info

Kör rent! – Hela programmet

Ny rapport – Livsmedelssektorn i Halland

I denna rapport finner du statistik som tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om Hallands livsmedelssektor inför det kommande arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin samt kommande program för livsmedel i Halland.

Du finner statistik om en rad områden tex en interaktiv karta om lönsamhet där du genom att klicka i vilken kommun du vill studera, tex Falkenberg, kan få fram rätt information. Du kan också på liknande sätt studera olika delområden, tex jordbruk.

Rapport – Livsmedelssektorn i Halland

Ny rapport – Skogs- och träindustrierna i Halland

I denna rapport finner du statistik som tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om skogs- och träindustrin i Halland inför det kommande arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin.

Du finner bland annat statistik kring åldersstrukturer på arbetsplatserna, tex inom skogsbruk. Du kan få fram hur många företag som har kvinnor respektive män i ledande positioner och information kring förädlingsvärde, omsättning och lönsamhet för företag i olika kommuner.

Rapport – Skogs- och träindustrierna i Halland

Sida 2 av 1112345...10...Sista »