2/6 2016 Världsmiljödagen – Hållbart byggande

I Paris och Stockholm talas det mer om att vi skall bygga och bo mer hållbart och CO2 snålt men hur kan vi leda den utvecklingen här i Västsverige? Kostar det mer att bygga i trä eller optimera energiförbrukningen redan på ritbordet? Hur kan inte bara byggnaderna blir bättre utan även hela området höja kvalitén för de boende och verksamma samt stödja ekosystemtjänster?

På temat ”Världsmiljödagen – Hållbart byggande” sätter vi fokus på dessa och ytterligare frågor tillsammans med medlemsföretag i EMC , Varbergs kommun och Arena Grön Tillväxt.

Läs mer på EMC:s hemsida