Grön affärsidé? – Kom träffa oss!

Arena Grön Tillväxt bjuder in till Öppet Hus för dig som vill genomföra en grön innovation inom Skog/Trä och Bioenergi – Framtidens framgångsbranscher!


 
Kom och träffa oss:
 
14.00-17.00, 5/10 Halmstad
 (Högskolan)
13.00-16.00, 18/10 Varberg
 (Sal E116 på Campus Varberg)
 
Vi ger dig tillgång till: NÄTVERK, INNOVATIONSSTÖD
NISCHMARKNADER, FORSKNING OCH TESTMILJÖER.
 
Anmälan och mer info:
Marie Mattsson: Marie.Mattsson@hh.se
 
Du som har idéer inom livmedelsbranschen har en möjlighet att träffa de ansvariga den 25 oktober på Lilla Böslid i samband med livsmedelsseminariet. Seminariet slutar kl 15:00 och efter det har du möjlighet till enskilda samtal.

Läs mer på: www.arenagrontillvaxt.se
 


Följ oss på Facebook, Twitter och YouTube!

FRAMTIDA BRÄNSLE- OCH TRANSPORTSYSTEM

Att vi ska ställa om till nya hållbara bränsle och transportsystem är nog de flesta överens om, men hur ska det gå till? Vilka alternativ finns idag och vad kommer finnas i framtiden?

Kom till ett seminarium där vi tar hjälp av branschfolk/specialister/fordonstillverkare
för att reda ut begreppen och ta del av deras framtidsscenarier för:

• Vilka bränslen finns i framtiden och hur ser tillgång och marknad ut för
Etanol, HVO, FAME, Biogas, Vätgas, El, m.fl.? Maria Losman, Ecoplan.

• Vilken utveckling sker på fordonssidan och vilken strategi använder
fordonstillverkare som Volvo och Scania för att möte framtidens behov?
Kurt Björck från Volvo och Johan Améen från Scania.

• Kommer dagens transportsystem behöva förändras och i så fall hur för att
klara omställningen? Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag.

• Exempel samordnad varudistribution och vad måste förändras för att uppnå
ett hållbart transportsystem? Fredrik Hansson 1:e vice ordf (C) kommunstyrelsen
i Kungsbacka.

Ta tillfället i akt och delta på detta seminarium, ställ frågor direkt till politiker,
fordonstillverkare och branschfolket för att du själv ska kunna förbereda dig
och ditt företags omställning till hållbara alternativ.

PLATS: Högskolan Halmstad
TID: 13.00–16.30
DATUM: 14 september 2016
KOSTNAD: Kostnadsfritt för alla
FRÅGOR och ANMÄLAN: magnus.falk@emcsverige.se

inbjudan-14-september-2016

NY STUDIE OM LIVSMEDELSKEDJAN I HALLAND

Under våren i år gjorde forskarna Per-Ola Ulvenblad och Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad, 16 intervjuer med aktörer i den halländska livsmedelsbranschen – för att få en första bild av de utvecklingsbehov man har och utmaningar som man står inför.
Man mötte entusiastiska entreprenörer som såg möjligheter genom ökat samarbete i värdekedjan. Man mötte också konkreta behov för att stärka sin verksamhet, som t.ex. bättre distribution, tillgång till kompetens och marknadsföring.

Deras färska rapport går genom perspektiven producent/förädlare, partihandel, detaljhandel, restaurang/måltid och konsument var för sig och kan läsas i sin helhet här [PDF].

skarmavbild-2016-09-20-kl-11-27-50

 

 

 

 

 

 

Lyssna till hur Per-Ola beskriver resultaten av studien här:

STORT ENGAGEMANG FÖR LIVSMEDEL I HALLAND

Det fanns gott om idéer kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Det märktes när ett 60-tal aktörer samlades, den 31 augusti, för att starta dialogprocessen kring ett nytt Livsmedelsprogram i Halland.

 

TACK FÖR IGÅR! Vi arrangörer vill inleda med att rikta ett hjärtligt tack till alla som deltog igår under uppstarten av dialogprocessen kring livsmedelsprogrammet! Det fanns verkligen gott om idéer, synpunkter och förslag kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Och till dig som inte kunde vara med just detta datum; Vi fortsätter dialogen den 13 oktober och den 17 november. Välkommen igen då!

Här följer ett referat av dagen:

Processledaren Helena Kurki hälsade alla välkomna och strax fick vi se en film där tre aktörer besvarar frågan: –Vad förväntar du dig av ett nytt halländskt livsmedelsprogram?

Därefter tog vår landshövding Lena Sommestad vid och berättade att det pågår förhandlingar mellan regeringen och oppositionen kring en nationell livsmedelsstrategi. Parterna vill uppnå enighet så att strategin överlever över flera mandatperioder. Det är osäkert när förhandlingarna är klara.


– Vi i Halland formar parallellt vårt eget program och vi kommer t ex. att fortsätta att jobba vidare för mer ekologisk produktion.

Dag Hultefors, Tillväxtutskottet Regional Utveckling, tog vid och talade om vikten av att samverka brett för att göra Halland till den bästa livsplatsen. Region Halland verkar för grön tillväxt, attraktivitet och inkludering och har bred enighet kring detta över hela Halland. Detta ger en bra grund att stå på för att kunna göra rätt prioriteringar, menade Hultefors. Angående samarbetet kring ett nytt livsmedelsprogram tyckte han att det är bra att ha en gemensam målbild för att skapa en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och som stärker våra halländska livsmedel på alla sätt.

– Maten ligger nära oss människor. Vad vi äter påverkar vår hälsa med det påverkar också vårt landskap. Vi är beroende av livsmedelsproduktion för att hålla markerna öppna.

Hultefors berättade vidare om att livsmedelssektorn ofta är en bra arena att få sitt första jobb (den och upplevelsenäringen). För att verka för ökad inkludering av t ex. unga och nyanlända så kan vi förenkla det insteget, menade Hultefors.

Därefter följde paneldebatter med en rad aktörer varav vi delger ett axplock:

– Blanda ekobönder med “vanliga” bönder under möten, menade Gun Ragnarsson, Sveriges Ekoodlare/Ekologiska lantbrukare. Om de som odlar på två olika sätt möts finns chans att allt det goda som ekobönderna står för sprids till de som odlar på ett konventionellt sätt, menade Gun.

– Vi behöver träffas mer och samverka kring mat,
menade Lovisa Jakobsson, Falkenbergs Skafferi och hälsade alla varmt välkomna till Den stora Matträffen 11 september i Falkenberg.

– Att samverka i kluster fungerar bra,
menade Roger Bengtsson, Långås potatis, och berättade om samarbetet mellan ett 60-tal producenter inom Signerat Halland.

Eftermiddagen ägnades åt en idéworkshop och diskussioner kring vad som ska till för att skapa ett bra livsmedelsprogram i Halland som alla har nyttan av. Mer om resultatet av denna del kommer senare.

 

20160831_093054
20160831_090909
20160831_142314
DSC_7245
DSC_7273
DSC_7295
DSC_7236
DSC_7280
DSC_7285
20160831_091222

Kommunikativ projektledare sökes omgående

Vill du arbeta med utveckling av framtidens material och produktionsprocesser?

Swt Development söker nu en nyfiken och driven person som kan komplettera vårt
team. Du kommer att arbeta med projektkoordinering, kommunikation och marknadsföring samt genomföra research och marknadsanalyser.

Främsta arbetet kommer att bestå av att koordinera projektet ”Förnybara former i hälso- och sjukvården”, som är en satsning att öka användandet av förnyelsebara material inom offentlig sektor. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Swt Development, Region Halland, Västra Götalands Regionen, Högskolan i Halmstad och Södra Skogsägarna. I arbetet ingår både administrativa och operativa uppgifter. Arbetet genomförs i nära samarbete och med stöd av medarbetare på Swt Development och projektledare från Region Halland.

Mer information finns i annonsen (PDF)

Kontakt: Anna Altner, anna.altner@swtdevelopment.se eller 0706-801807

Skärmavbild 2016-08-23 kl. 23.23.01

Arena Grön Tillväxt på YouTube

Välkomna att besöka vår YouTube-kanal. Där kan du se intervjuer och kortare klipp. Bland annat finns där ett klipp när Johan i matvagnen utanför Almi Företagspartner beskriver några av utmaningarna i dagens livsmedelsbransch. Fler klipp finner du på vår YouTube-kanal.

 

Ny webbplats!

Tydligare innehåll, bättre navigation och en snyggare look hoppas vi att vi har åstadkommit. Håller du med?

Lätt att hitta rätt

Nu i dagarna lanserades Arena Grön Tillväxts nya webbplats. Vårt mål var att bättre förklara v ad vi kan hjälpa till med och vad vi gör i projektet. Webbplatsen är en del av en större kommunikationssatsning där även Facebook, LinkedIn, YouTube och Twitter ingår. Du kommer kunna kontakta oss genom många fler kanaler framöver och det ser vi fram mot.

www.arenagrontillvaxt.se

Vi hörs!

/Projektteamet genom Birger

Prova dina gröna affärsidéer

Nu är det åter dags för Innovationsstöd-dagen! Under förra året stöttade dessa aktörer företag med mer än 120 miljoner kronor i rena pengar. Mer än 350 företag fick stöd. Lär dig hur ditt bolag blir nästa som får hjälp att utvecklas.

Feedback och nya infallsvinklar

Ta med dig dina idéer och få feedback från några av Hallands viktigaste aktörer för innovationsstöd. Den breda kompetensen hos samarbetsparterna i Arena Grön Tillväxt finns också på plats!

Begränsat antal platser. Anmäl ditt intresse snarast och välj om du vill vara med i en session med öppen dialog eller en med direkt feedback (se nedan).

ANSÖK OM DIN PLATS PÅ INNOVATIONSSTÖD-DAGEN

Session 1:
Öppen dialog
Du sitter med andra entreprenörer och Almi invest, Almi företagspartner, Connect och Inkubatorn High 5. Du presenterar dina idéer öppet i sällskapet. Vi reflekterar och diskuterar tillsammans. Om du vill skriver vi tillsammans en överenskommelse att inte sprida dina idéer utanför gruppen.

Fördel: Att få feedback från fler och att lyssna till andras fall – därmed få bättre bild av hur de olika stöden fungerar.

Session 2:
Direkt feedback
Du presenterar dina idéer till Almi invest, Almi företagspartner, Connect och Inkubatorn High 5. Inga andra företagare är med på diskussionen om ditt fall. Diskussionen är helt konfidentiell.

Fördel: Man kan vara mer öppen och ärlig och få mer direkt feedback på sin egen idé.

Ansök här!

Välkommen!

Sida 11 av 12« Första...89101112