GRÖN AFFÄRSIDÉ!? – Träffa oss i Varberg! (18/10)

rural-road-1024x784


GRÖN AFFÄRSIDÉ!? – Träffa oss i Varberg!

Har du en idé eller en innovation som du vill förverkliga? Arena Grön Tillväxt bjuder in till Öppet Hus för dig som vill genomföra en idé inom Livsmedel, Skog/Trä och Bioenergi – Framtidens framgångsbranscher!

Datum: 18/10
Tid: 13.00-16.00
Plats: Sal E116 på Campus Varberg

Vi ger dig tillgång till: NÄTVERK, INNOVATIONSSTÖD, FORSKNING, NISCHMARKNADER OCH TESTMILJÖER.

www.arenagrontillvaxt.se

Följ oss på Facebook,Twitter och YouTube!

GRÖN AFFÄRSIDÉ?! – Träffa oss i Halmstad! (5/10)

scandinav_purb

GRÖN AFFÄRSIDÉ?! – Träffa oss!

Har du en affärsidé eller innovation som du skulle vilja förverkliga? Arena Grön Tillväxt bjuder in till Öppet Hus för dig som vill genomföra en idé inom Livsmedel, Skog/Trä och Bioenergi – Framtidens framgångsbranscher!

Datum: 5/10

Tid: 14.00 -17.00

Plats: N-huset, vån 3, Högskolan i Halmstad

Vi ger dig tillgång till: NÄTVERK, INNOVATIONSSTÖD, FORSKNING, NISCHMARKNADER OCH TESTMILJÖER.

Öppet hus!

www.arenagrontillvaxt.se

Följ oss på Facebook,Twitter och YouTube!

DIALOGMÖTE – ÄSTAD VINGÅRD (13/10)

vin

DIALOGMÖTE 1, 13 OKTOBER 2016 – ÄSTAD VINGÅRD

Nu tar vi nästa steg i arbetet med ett handlingsprogram för livsmedel i Halland. Vi hälsar såväl dig som deltog på uppstartsmötet (31/8) som nya deltagare välkomna.

Den 13 oktober möts vi på Ästad Vingård där vi, förutom dialogarbetet, också får en presentation av vingårdens spännande verksamhet inklusive en rundvandring i såväl produktionslokaler som vinfält med VD Daniel Carlsson.

Efter alla goda idéer och kreativa samtal som fördes den 31/8 känns det nu inspirerande att fortsätta med nästa steg i arbetet. På uppstartsmötet identifierade vi målbilder som vi vill styra mot. Vi lyfte också fram konkreta insatsområden som vi behöver arbeta med för att nå målbilden. Nedan finner du målbilderna som de ser ut nu. Vi tar även med oss de idéer och förslag som kom fram under den Stora Matträffen i Falkenberg (11/9) in i programarbetet.
Nu återstår att skärskåda, komplettera och utveckla idéerna vidare och sedan fatta beslut om vilka insatsområden vi ska välja. Här är alla era synpunkter viktiga för att komma vidare mot konkreta insatser.

INBJUDAN PDF: Inbjudan- Dialogmöte Livsmedelsprogrammet 13 okt Ästad vingård
ANMÄLAN: Regionhalland – Livsmedelsprogram – Anmälan
SAMMANFATTNING: Målbildspresentation – Nytt Livsmedelsprogram, sammanställt av Helena Kurki

Sista anmälningsdag: 10 oktober och då sänds även en bekräftelse ut. Om du
inte har fått bekräftelse, kontakta utbildningsocheventservice@regionhalland.se
Deltagandet är kostnadsfritt. Avanmälan eller information om överlåtelse av plats
görs så fort som möjligt via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Hitta hit: Samling och fika i ”Vinhuset – Stora Stenhuset”, receptionen.
Postadress dit för GPS är Ästad 10. Karta: http://astadvingard.se/info/kontakt/
För frågor om anmälan: Helena Nilsson, helena.nilsson@regionhalland.se
035-17 98 32.

Du är varmt välkommen att när som helst under dialogen höra av dig med idéer, tankar och reflektioner.

För frågor och mer information kontakta: Hans Bergsten, hans.bergsten@regionhalland.se, 035 – 17 98 03 Kristin Ovik, kristin.ovik@lansstyrelsen.se , 010 – 224 33 26

Dagens webinar har blivit flyttat till nästa vecka

DAGENS WEBINAR HAR BLIVIT FLYTTAT TILL NÄSTA VECKA TORSDAG 6 OKTOBER, 12:30-13:00

Detta är en uppdatering för er som är intresserade av vårt webinar “Lunch-Webinar: Industriell Dynamik

VAD BETYDER DETTA FÖR DIG SOM REDAN ÄR ANMÄLD?

  • Är du redan anmäld kommer du att få ett mejl med information om att webinariet är flyttat –
  • Du kommer inte behöva anmäla dig igen – din plats är reserverad
  • Om du inte kan vara med på den nya tiden kommer du kunna se inspelningen på Arena Grön Tillväxt hemsida

Kontakta oss på Arena Grön Tillväxt om du har några frågor 0736-851010.

PLÖNNINGE – CENTRUM FÖR GRÖNT TILLVÄXT

Ledningen för Region Halland har sagt ja till ett treårigt projekt för att ge nytt liv åt före detta naturbruksgymnasiet Plönninge i Halmstads kommun.

Lyssna på SR-inslaget om Plönninge som testmiljö för innovation och grön tillväxt; HÄR

“Tanken är att vara både visningsplats och prototyp-verkstäder för att ta fram produkter som är affärsmässiga och hållbara”, säger Göran Jönsson, Region Halland

WORKSHOP – TECHNICAL VISITS

Vad krävs för att komma igång med Technical visits/studiebesök?
 
EMC bjuder in till två workshops, 18 oktober och 23 november, där ni lär er mer om kunskapsturism, samverkan, upplevelsedesign och konceptualisering liksom ger er verktyg för att arbeta med utgångspunkt i er målgrupp och identifiera uniciteten i er verksamhet. I arbetet utgår ni från er egen verksamhet och får med material hem för att arbeta vidare med.
 
WORKSHOP 1
Det första workshoptillfället kommer handla om kunskapsturism, usp:ar och samverkan.
DATUM: 18 oktober
TID: 9–12
PLATS: Varberg
KOSTNAD: Kostnadsfritt för alla
 
WORKSHOP2
Vid det andra workshoptillfället fokuserar vi på upplevelsedesign och konceptualisering.
DATUM: 23 november
TID: 13–16
PLATS: Halmstad
KOSTNAD: Kostnadsfritt för alla
 
ANMÄLAN: anmalan@emcsverige.se minst tre arbetsdagar innan
 
FRÅGOR: helena.bjorkman@emcsverige.se
 
inbjudan-technical-visits-18okt-23nov
 
BAKGRUND
Projektet Arena Grön Tillväxt undersöker förutsättningarna för Technical visits för att kunna stötta företag som vill visa upp sig för en professionell målgrupp. Organisationer utanför Halland som anordnar Technical visits signalerar att efterfrågan är större än utbudet. Halland har därför stor potential att utveckla denna typ av besöksnäring. Mer än tio företag i Halland erbjuder redan idag Technical visits men vi tror att detta antal med fördel kan utökas.

Hösten 2016 tittar vi närmre på potentialen i att arbeta med Technical visits för att visa upp den egna verksamhetens framgångar, satsningar och unicitet.

img_2232

Grön affärsidé? – Kom träffa oss!

Arena Grön Tillväxt bjuder in till Öppet Hus för dig som vill genomföra en grön innovation inom Skog/Trä och Bioenergi – Framtidens framgångsbranscher!


 
Kom och träffa oss:
 
14.00-17.00, 5/10 Halmstad
 (Högskolan)
13.00-16.00, 18/10 Varberg
 (Sal E116 på Campus Varberg)
 
Vi ger dig tillgång till: NÄTVERK, INNOVATIONSSTÖD
NISCHMARKNADER, FORSKNING OCH TESTMILJÖER.
 
Anmälan och mer info:
Marie Mattsson: Marie.Mattsson@hh.se
 
Du som har idéer inom livmedelsbranschen har en möjlighet att träffa de ansvariga den 25 oktober på Lilla Böslid i samband med livsmedelsseminariet. Seminariet slutar kl 15:00 och efter det har du möjlighet till enskilda samtal.

Läs mer på: www.arenagrontillvaxt.se
 


Följ oss på Facebook, Twitter och YouTube!

FRAMTIDA BRÄNSLE- OCH TRANSPORTSYSTEM

Att vi ska ställa om till nya hållbara bränsle och transportsystem är nog de flesta överens om, men hur ska det gå till? Vilka alternativ finns idag och vad kommer finnas i framtiden?

Kom till ett seminarium där vi tar hjälp av branschfolk/specialister/fordonstillverkare
för att reda ut begreppen och ta del av deras framtidsscenarier för:

• Vilka bränslen finns i framtiden och hur ser tillgång och marknad ut för
Etanol, HVO, FAME, Biogas, Vätgas, El, m.fl.? Maria Losman, Ecoplan.

• Vilken utveckling sker på fordonssidan och vilken strategi använder
fordonstillverkare som Volvo och Scania för att möte framtidens behov?
Kurt Björck från Volvo och Johan Améen från Scania.

• Kommer dagens transportsystem behöva förändras och i så fall hur för att
klara omställningen? Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag.

• Exempel samordnad varudistribution och vad måste förändras för att uppnå
ett hållbart transportsystem? Fredrik Hansson 1:e vice ordf (C) kommunstyrelsen
i Kungsbacka.

Ta tillfället i akt och delta på detta seminarium, ställ frågor direkt till politiker,
fordonstillverkare och branschfolket för att du själv ska kunna förbereda dig
och ditt företags omställning till hållbara alternativ.

PLATS: Högskolan Halmstad
TID: 13.00–16.30
DATUM: 14 september 2016
KOSTNAD: Kostnadsfritt för alla
FRÅGOR och ANMÄLAN: magnus.falk@emcsverige.se

inbjudan-14-september-2016

NY STUDIE OM LIVSMEDELSKEDJAN I HALLAND

Under våren i år gjorde forskarna Per-Ola Ulvenblad och Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad, 16 intervjuer med aktörer i den halländska livsmedelsbranschen – för att få en första bild av de utvecklingsbehov man har och utmaningar som man står inför.
Man mötte entusiastiska entreprenörer som såg möjligheter genom ökat samarbete i värdekedjan. Man mötte också konkreta behov för att stärka sin verksamhet, som t.ex. bättre distribution, tillgång till kompetens och marknadsföring.

Deras färska rapport går genom perspektiven producent/förädlare, partihandel, detaljhandel, restaurang/måltid och konsument var för sig och kan läsas i sin helhet här [PDF].

skarmavbild-2016-09-20-kl-11-27-50

 

 

 

 

 

 

Lyssna till hur Per-Ola beskriver resultaten av studien här:

STORT ENGAGEMANG FÖR LIVSMEDEL I HALLAND

Det fanns gott om idéer kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Det märktes när ett 60-tal aktörer samlades, den 31 augusti, för att starta dialogprocessen kring ett nytt Livsmedelsprogram i Halland.

 

TACK FÖR IGÅR! Vi arrangörer vill inleda med att rikta ett hjärtligt tack till alla som deltog igår under uppstarten av dialogprocessen kring livsmedelsprogrammet! Det fanns verkligen gott om idéer, synpunkter och förslag kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Och till dig som inte kunde vara med just detta datum; Vi fortsätter dialogen den 13 oktober och den 17 november. Välkommen igen då!

Här följer ett referat av dagen:

Processledaren Helena Kurki hälsade alla välkomna och strax fick vi se en film där tre aktörer besvarar frågan: –Vad förväntar du dig av ett nytt halländskt livsmedelsprogram?

Därefter tog vår landshövding Lena Sommestad vid och berättade att det pågår förhandlingar mellan regeringen och oppositionen kring en nationell livsmedelsstrategi. Parterna vill uppnå enighet så att strategin överlever över flera mandatperioder. Det är osäkert när förhandlingarna är klara.


– Vi i Halland formar parallellt vårt eget program och vi kommer t ex. att fortsätta att jobba vidare för mer ekologisk produktion.

Dag Hultefors, Tillväxtutskottet Regional Utveckling, tog vid och talade om vikten av att samverka brett för att göra Halland till den bästa livsplatsen. Region Halland verkar för grön tillväxt, attraktivitet och inkludering och har bred enighet kring detta över hela Halland. Detta ger en bra grund att stå på för att kunna göra rätt prioriteringar, menade Hultefors. Angående samarbetet kring ett nytt livsmedelsprogram tyckte han att det är bra att ha en gemensam målbild för att skapa en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och som stärker våra halländska livsmedel på alla sätt.

– Maten ligger nära oss människor. Vad vi äter påverkar vår hälsa med det påverkar också vårt landskap. Vi är beroende av livsmedelsproduktion för att hålla markerna öppna.

Hultefors berättade vidare om att livsmedelssektorn ofta är en bra arena att få sitt första jobb (den och upplevelsenäringen). För att verka för ökad inkludering av t ex. unga och nyanlända så kan vi förenkla det insteget, menade Hultefors.

Därefter följde paneldebatter med en rad aktörer varav vi delger ett axplock:

– Blanda ekobönder med “vanliga” bönder under möten, menade Gun Ragnarsson, Sveriges Ekoodlare/Ekologiska lantbrukare. Om de som odlar på två olika sätt möts finns chans att allt det goda som ekobönderna står för sprids till de som odlar på ett konventionellt sätt, menade Gun.

– Vi behöver träffas mer och samverka kring mat,
menade Lovisa Jakobsson, Falkenbergs Skafferi och hälsade alla varmt välkomna till Den stora Matträffen 11 september i Falkenberg.

– Att samverka i kluster fungerar bra,
menade Roger Bengtsson, Långås potatis, och berättade om samarbetet mellan ett 60-tal producenter inom Signerat Halland.

Eftermiddagen ägnades åt en idéworkshop och diskussioner kring vad som ska till för att skapa ett bra livsmedelsprogram i Halland som alla har nyttan av. Mer om resultatet av denna del kommer senare.

 

20160831_093054
20160831_090909
20160831_142314
DSC_7245
DSC_7273
DSC_7295
DSC_7236
DSC_7280
DSC_7285
20160831_091222

Sida 10 av 11« Första...7891011