Isabella Lövin i Halland

Förra veckan var statsrådet Isabella Lövin i Halland för att se på utveckling inom bioekonomi och klimat i länet. Ministern besökte, bland annat, Plönninge och såg på verksamheten för grön tillväxt där. Projekt Arena Grön Tillväxt presenterade och man fick möjlighet att visa upp två spår rörande innovation inom träbaserade produkter.

EMC: Energi- och MiljöCentrum presenterade den test- och demovägg för hållbara träfasader i kustnära klimat som invigdes i augusti. Projektet är ett 10-årigt långtidstest som ska följas upp av forskare från Linnéuniversitetet. Derome, Södra, OrganoWood och Lida Timber är de bolag som medverkar med sina träfasader i testmiljön. Läs mer om projektet här.

SWT Development berättade om Projektet “Förnybara former i hälso- och sjukvården” där man testar nya biobaserade produkter i sjukhusmiljö för att öppna möjligheten att kommersialisera biobaserade produkter i denna nischmarknad. Läs mer om projektet här.

Här kan du läsa mer om statsrådets besök.

 

Konkurrensvillkor, fossilfrihet och möjligheterna med biogas för tunga transporter i Halland

Intresset ökar för klimatsmarta transporter som ett konkurrensmedel i kampen om kunderna. Både privata företag och offentliga verksamheter vill använda gröna transporter för att stärka den egna miljöprofilen och samtidigt minska det ekonomiska risktagandet med fortsatt användning av fossila bränslen. Den 23 oktober hölls ett seminarium på Högskolan i Halmstad, som bl a diskuterade biogasen som det självklara valet vid köp av transporttjänster och vad som behöver göras för att främja biogas som bränsle för tunga transporter.
Anders Åkesson (ledamot i riksdagens trafikutskott) tog upp aktuella frågor som vilka styrmedel som behövs och hur den cirkulära ekonomin ska bidra till att mer biogas produceras och används.

Flera talare pekade på problemen med det mest använda fossilfria bränslet idag som är HVO (ett slags biodiesel som till stora delar består av restprodukter från palmoljeframställning). Eftersom palmolja är känd för regnskogsskövling, stora klimatutsläpp och dåliga villkor för lokalbefolkningen är HVO inte det framtida bränsle som bör ersätta de fossila. Istället är biogas och kanske framför allt flytande biogas det som fordonstillverkare satsar på och nu behöver offentliga aktörer och transportköpare ställa krav och  se till så att omställningen sker. Seminariet arrangerades av Interregprojektet Biogas2020 tillsammans med Arena Grön Tillväxt.

 

Invigning av unikt projekt

Under torsdagen den 24e augusti invigdes Sveriges kanske första test- och demovägg för senaste generationens väggpanel i trä på Plönninge utanför Halmstad. Ett 30-tal deltagare var med på invigningen av detta 10-åriga långtidstest som skall följas upp av forskare från Linnéuniversitetet. Under dessa år kommer panelerna även att tjäna som en demonstrator för intresserade att kunna besöka när som helst då det är tillgängligt och har både informationsblad och provbitar tillgängliga för besökare.

De fyra företagen som nu har fasader på plats är; Derome, Södra, Organowood och Lida Timber.

Träffen innehöll även två presentationer: Mikael Ludvigsson från Smart Housing om hur de driver innovation med trä och glas samt Åsa Blom från Linnéuniversitetet om träfasadernas historik och hur de driver forskning om färg och träs betydelse för röta och påväxt på färg.

Radio Hallands inslag från premiären

 

Nästa tillfälle att få inblick i hållbar träbyggnation är den 22 september, då vi har möjlighet att delta i workshop kring hållbart byggande.


Vi fick en bra premiär för detta långsiktiga projekt och tror mycket på ökat intresse för träfasader även i blåsiga och regniga Halland, sa Magnus Falk, projektledare och verksamhetsledare för Energi- och MiljöCentrum, EMC.

		

Utveckla ditt ledarskap

Arbetar du med hållbarhet och har funderingar kring att utveckla din coach- eller ledarskapskompetens, men har inte tid att sätta dig i skolbänken på heltid? Då är den nya utbildningen inom GAIN – Green Agri Industry Innovation något för dig.

Kursen Självledarskap och coachande ledarskap vänder sig till företagare som vill utveckla sitt ledarskap och rådgivare som vill kompetensutvecklas inom ledarskapsområdet för att kunna möta framtidens utmaningar. För att bli skicklig på något måste man träna och i den här kursen kommer deltagarna att få verktyg och metoder för att utveckla både sitt ledarskap och sin verksamhet. Utbildningen ges på kvartsfart och med fyra fysiska träffar.

Läs mer om kursen Självledarskap-coachande-ledarskap-GAIN.

Ansök till kursen och läs mer om upplägg.

Tidigare inlägg om kursen:
Gröna företagare i skolbänken

Livsmedelsprogram för Halland på pränt

Efter ett omfattande dialogarbete och andra insatser finns ”Livsmedelsprogram för Halland” nu på pränt. Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom livsmedelssektorn i Halland. Initiativtagare är Region Halland och Länsstyrelsen i Halland. Ett flertal parter i den halländska livsmedelskedjan har varit engagerade och aktivt drivit på. ​Läs mer på programmets hemsida.

 

Testmiljö i Plönninge

Fasadtest

Nu är demoväggen, som syftar till att långtidstesta träfasadtillämpningar i ett kustnära läge, så gott som färdigställd! Det är Södra Wood, Derome, OrganoWood och Lida Timber som sätter upp fasader i denna testmiljö. Följeforskning kommer kontinuerligt göras av Linnéuniversitetet.

24 augusti hålls den officiella invigningen av! Läs mer och anmäl dig här.

 

Affärstidningen Näringsliv om innovationsprojektet Förnybara former i hälso- och sjukvården

På bilden: Malin Emmoth, Projektledare, SWT Development.

Är papper framtidens plast?

“Är konsumtionen av plast inom vården acceptabel, kan vi göra något åt det och vem tar första steget? Innovationsprojektet Förnybara former i hälso- och sjukvården tar utmaningen på allvar och ger Swt Development, ett litet innovativt företag i Varberg möjlighet att växa. Målet är att ta fram form, funktion och affärsmodeller för minst två produkter med fiberbaserad råvara som möter verkliga behov i sjukhusmiljö.”

 

Läs hela artikeln här.

Slutseminarium och stipendieutdelning

Exjobb inom Arena Grön Tillväxt

I måndags hölls slutseminarium för de studenter som ingått i Arena grön tillväxts studentgrupp under vårterminen samt ansökt om Arena Grön Tillväxt uppsatsstipendium 2017. Totalt var det 14 grupper som presenterade sina examensarbeten.

Presentationerna berörde bland annat utveckling av produkter i förnybara material såsom biokomposit och kokosfiber, utsläppsrapportering, bränslen för tunga transporter, effektivare energianvändning av spillvärme och solel och byggnation av flervåningshus i trä. Variationen var stor men de hade en sak gemensamt – hållbarhetsperspektivet.

 

Stipendium tilldelades

Mikael Torstensson & Renny Svennberg: Korslaminerat trä – för ett effektivare byggsystem. En jämförelse av flervåningshus i trä.

Andrea Calmerfalk Körberg och Pontus Nord: NatureDent Brush.

Daniel Kullgren & Niclas Mattsson: Effektivare energianvändning hos SIA Glass AB.

 

Grattis till er!

Utexpo

Exjobb inom Arena Grön Tillväxt

 

Utexpo visade upp många vassa examensuppsatser. Ett flertal uppsatser har gjorts i samarbete med Arena Grön Tillväxt. Linus Karlsson och Emelie Ödman har skrivit en av dessa –  “Flervåningshus i trä – En undersökning rörande byggandet i Halland”.

Sida 1 av 1112345...10...Sista »