NÄTVERKSMÖTEN – BIOENERGI

Här samlar vi information och PDF:er från passerade nätverksträffar.

 FRAMTIDA BRÄNSLE- OCH TRANSPORTSYSTEM (Halmstad) – 14 september 2016

Vi samlade branschfolk/specialister/fordonstillverkare för att reda ut begreppen och ta del av deras framtidsscenarier kring:

• Vilka bränslen finns i framtiden och hur ser tillgång och marknad ut för Etanol, HVO, FAME, Biogas, Vätgas, El, mer flera? Maria Losman, Ecoplan. PDF: Ecoplan
• Vilken utveckling sker på fordonssidan och vilken strategi använder fordonstillverkare som Volvo och Scania för att möte framtidens behov? Kurt Björck från Volvo och Johan Améen från Scania. PDF: VolvoPDF: Scania
• Kommer dagens transportsystem behöva förändras och i så fall hur för att klara omställningen? Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag. PDF: Sveriges-akeriforetag
• Exempel samordnad varudistribution och vad måste förändras för att uppnå ett hållbart transportsystem? Fredrik Hansson 1:e vice ordf (C) kommun- styrelsen i Kungsbacka. PDF: Varudistribution-i-kungsbacka