Livsmedelssektorn i Halland – Rapport

I denna rapport finner du statistik som tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om Hallands livsmedelssektor inför det kommande arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin samt kommande program för livsmedel i Halland. Du kan studera företagen kommunvis, tex Falkenberg eller branschvis, tex jordbruk.

Instruktion: Varje diagram eller tabell i storyn går att förstora genom att klicka på rutan uppe i högra hörnet i diagrammet/tabellen. På vissa sidor går det också att filtrera efter kommun efter bransch och för att välja flera håll ned ctrl. Klickar du på ordet “av” längst ned under rapporten mellan siffrorna (1-14) så kommer en innehållsförteckning upp så att du enklare kan studera rapporten. Trycker du på pilen längst ned i högra hörnet på den grå listen så går du till fullskärmsläge.