LIVSMEDEL

I Halland har människor i alla tider hämtat sin försörjning ur jorden och vattnet.

Idag finns i vår region en mängd små och medelstora företag som på olika sätt bidrar i hela värdekedjan för livsmedel. Som producenter av råvaror, i förädling och beredning och som distributörer och matkreatörer.

Har du en idé som skulle kunna utveckla och förbättra din del av det ”smörgåsbord” som livsmedelssektorn i Halland är? Kanske skulle din idé passa inom ramen för Arena Grön Tillväxt, och kunna komma med i ett av våra innovationsprogram. Varmt välkommen att höra av dig till mig!

Jag arbetar med livsmedel här på Arena Grön Tillväxt. Vårt uppdrag är att ge gröna idéer kraft att växa och utvecklas. Det kan handla om såväl stora som små idéer och innovationer som kan bidra till ett hållbart Halland som växer och utvecklas till en ännu bättre plats att vara och verka på.

Vad behöver du ha hjälp med för att komma vidare med din idé?

Jag finns här för att lyssna på dina tankar och lotsa dig vidare. Du kan få stöd med att utvärdera din idé, hjälp att hitta kunskap, forskning och finansiering.

Kanske skulle du ha nytta av att en tid ha en innovations-mentor vid din sida? Eller vill du få tillgång till nya kontakter, nätverk och samarbeten, eller kanske en möjlighet att testa din innovation i nya sammanhang?

Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan ge din gröna idé växtkraft!

 

Susanne Paulsson
Tel: 035- 465 36
E-post: susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se

 

Läs mer om arbetet med den nationella livsmedelsstrategin

Läs mer om arbetet med det regionala livsmedelsprogrammet