LIVSMEDEL

Har du en idé som utvecklar livsmedelsproduktionen?

Vi stöttar projekt som befinner sig över hela värdekedjan och som riktar sig till både för privata och offentliga kunder. Du kan få hjälp med att hitta testmiljöer, forskarkontakter eller feedback på din affärsidé med mera.


Signerat Halland

Genom oss kan du enkelt få kontakt med nätverket ”Signerat Halland” som är en sammanslutning av  företag och kring ett gemensamt halländskt mat- och dryckesvarumärke. De som står bakom är en grupp av små och medelstora livsmedelsproducenter som med stort engagemang och kunnande vill bjuda på det allra bästa från Halland. Vi stöttar dig gärna för att hitta samarbetspartners inom det samarbetet.


Ständig projektutveckling
Högskolan i Halmstad har genomfört en rad kvalitativa intervjuer med aktörer och företag i hela livsmedelskedjan för att hitta insatsområden att arbeta vidare med och stödja. Under 2016 har det utkristalliserat sig några innovationsspår som vi vill vidareutveckla tillsammans med företag som är intresserade.

Här kan du läsa rapporten:

“JORDEN HAR VI GEMENSAMT – AKTÖRER I VÄRDEKEDJAN FÖR LIVSMEDEL, Intervjustudie av Per-Ola Ulvenblad & Pia Ulvenblad


Välkommen att höra av dig med din idé!

Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet i Halland
susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se

 

PROJEKT KOPPLAT TILL LIVSMEDEL

Handlingsprogram för livsmedel för Halland

Regeringen arbetar just nu med att ta fram en ny nationell livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. Samtidigt tar vi i Halland fram ett nytt handlingsprogram för vår region. Målen för arbetet är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Läs mer här