Klimatbokslut

KLIMATBOKSLUT HALLAND

I Klimatbokslut Halland har ett antal bolag valt att gå samman för att rapportera och kommunicera sina klimatutsläpp för att belysa vikten av näringslivets engagemang i klimatfrågan. Med klimatsmart affärsutveckling kan ert företag ta sitt klimatansvar samtidigt som ni får konkurrensfördelar i form av bland annat kostnadsbesparingar, minskat risktagande och förbättrad innovationsförmåga.

En nödvändig början för att minska er klimatpåverkan är att beräkna era utsläpp av växthusgaser för att veta var ni står idag och utifrån resultatet staka ut strategin framåt. Ett andra viktigt steg är att lyfta fram och kommunicera det hållbarhetsarbete ni bedriver, även om det ännu inte är perfekt.

Klimatbokslut Halland och de deltagande företagen vill vara en inspiration för fler företag att ta steget mot ett aktivt klimatarbete.

Nätverksträffar: Dessa hittar du här.

Publikationer

Här hittar du Klimatbokslut 2015 och 2016.

Kontakta oss!

Har du frågor eller är intresserad av att vara med i nästa omgång?

Tony Christensen, Energi- och Miljöcentrum (EMC), tony.christensen@emcsverige.se, 070-8906417
Helena Björkman, Energi- och Miljöcentrum (EMC), helena.bjorkman@emcvserige.se, 072-2124885

Initiativet till Klimatbokslut Halland kommer från Energi- och miljöcentrum och Alexandersoninstitutet och har fått ekonomiskt stöd från projekt Arena Grön Tillväxt.