Klimatbokslut

KLIMATBOKSLUT HALLAND

2015 antogs FN:s 17 globala hållbarhetsmål som utgör en viktig grund för framtida hållbarhetsarbete både för näringsliv och offentlig sektor. Näringslivet har en central och viktig roll i denna omställning.

Klimatbokslut Halland är ett initiativ där ett antal bolag valt att gå samman för att rapportera och kommunicera sina klimatutsläpp för att belysa vikten av näringslivets engagemang i klimatfrågan.

Klimatbokslut 2017

Med klimatsmart affärsutveckling kan företag ta sitt klimatansvar samtidigt som de tar konkurrensfördelar i form av kostnadsbesparingar, minskat risktagande och förbättrad innovationsförmåga, för att nämna några fördelar.

En nödvändig början i att minska sin klimatpåverkan är att beräkna sina växthusgasutsläpp för att veta vart man står idag och utifrån resultatet staka ut strategin framåt. Ett andra viktigt steg är att lyfta fram och kommunicera det hållbarhetsarbete man bedriver även om det ännu inte är perfekt. I båda fall hoppas vi att Klimatbokslut Halland och de deltagande företagen fyller en viktig funktion som inspiration för fler företag att ta steget mot ett aktivt klimatarbete.

Deltagande företag
Etikhus
Falkenbergs energi
HEM – Halmstads Energi och Miljö AB
Varbergs Energi
Varbergs Fastighets AB
VIVAB
Derome
HMS Networks
Varbergs Taxi
HFAB
Fabo
Bildepån
Laholmsbuktens VA
Varbergs Bostad

Denna lista vill vi få att växa. Låt ditt företag göra ett Klimatbokslut!

 

Nätverksträffar: Dessa hittar du här.

Publikationer

Här hittar du Klimatbokslut 2015 och 2016.

Kontakta oss!

Har du frågor eller är intresserad av att vara med i nästa omgång?

Tony Christensen, Energi- och Miljöcentrum (EMC), tony.christensen@emcsverige.se, 070-8906417
Helena Björkman, Energi- och Miljöcentrum (EMC), helena.bjorkman@emcvserige.se, 072-2124885

Initiativet till Klimatbokslut Halland kommer från Energi- och miljöcentrum och Alexandersoninstitutet och har fått ekonomiskt stöd från projekt Arena Grön Tillväxt.