Klimatbokslut

KLIMATBOKSLUT HALLAND

2015 antogs FN:s 17 globala hållbarhetsmål som utgör en viktig grund för framtida hållbarhetsarbete både för näringsliv och offentlig sektor. Näringslivet har en central och viktig roll i denna omställning.

Klimatbokslut Halland är ett initiativ där ett antal bolag valt att gå samman för att rapportera och kommunicera sina klimatutsläpp för att belysa vikten av näringslivets engagemang i klimatfrågan.
 
Klimatbokslut 2017

Med klimatsmart affärsutveckling kan företag ta sitt klimatansvar samtidigt som de tar konkurrensfördelar i form av kostnadsbesparingar, minskat risktagande och förbättrad innovationsförmåga, för att nämna några fördelar.

En nödvändig början i att minska sin klimatpåverkan är att beräkna sina växthusgasutsläpp för att veta vart man står idag och utifrån resultatet staka ut strategin framåt. Ett andra viktigt steg är att lyfta fram och kommunicera det hållbarhetsarbete man bedriver även om det ännu inte är perfekt. I båda fall hoppas vi att Klimatbokslut Halland och de deltagande företagen fyller en viktig funktion som inspiration för fler företag att ta steget mot ett aktivt klimatarbete.
 
Deltagande företag
Etikhus
Falkenbergs energi
HEM – Halmstads Energi och Miljö AB
Varbergs Energi
Varbergs Fastighets AB
VIVAB
Derome
HMS Networks
Varbergs Taxi
IDP Mailhouse

Ps. Denna lista vill vi få att växa. Låt ditt företag göra ett Klimatbokslut 2017.

 

Nätverksträffar

26 januari: Vi träffas för att hjälpa varandra i våra pågående processer för insamling och inrapportering av siffrorna samt även diskutera kommunikationen av Klimatbokslut Halland 2016. Du som är nyfiken på att ansluta är också varmt välkommen. Plats: Falkenbergs Energi

16 mars: Inspireras och lyssna till goda exempel från hur några av de medverkande bolagen arbetar med sitt klimatarbete. Vi erbjuder även individuell rådgivning till dig som står i startgroparna med ditt företags klimatarbete samt smygkikar på publikationen “Klimatbokslut 2016”.

2 eller 7 juni: På firandet av Världsmiljödagen (FN) lanserar vi publikationen Klimatbokslut Halland 2016. (Vi återkommer med exakt vilken dag det blir.)
 
Klimatbokslut 2015

Läs Klimatbokslut Halland 2015.
 
Kontakta oss!

Har du frågor eller är intresserad av att vara med i nästa omgång?

Tony Christensen, Energi- och Miljöcentrum (EMC), 070-8906417
Magnus Falk, Energi- och Miljöcentrum (EMC), 0734-044470
 
Initiativet till Klimatbokslut Halland kommer från Energi- och miljöcentrum och Alexandersoninstitutet och har ekonomiskt stöd från projekt Arena Grön Tillväxt.