STUDENTER GÖR GRÖNA EXJOBB!

Under våren 2017 gjorde ett 15-tal studenter från Högskolan i Halmstad exjobb genom Arena Grön Tillväxt. Vi träffade några av dem för en kort intervju.

Pontusandrea-2

“Förnybara former i sjukvården”

Pontus Nord och Andrea Körberg Calmerfalk läser biomekanikingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad som i grunden är en maskiningenjörsutbildning och i det ingår kurser i bl.a. matematik, CAD, materiallära och produktutveckling. Deras utbildning har inriktning biomekanik och handlar till stor del om människan och våra funktioner.

– Vad förväntar ni er av exjobbet?
Vår förhoppning är att komma ut med en säljfärdig produkt eller i alla fall att produkten vi utvecklar ska kunna testas av människor.  Vi förväntar oss att lära oss mer om biomaterial.

Gröna exjobb – Intervju PONTUS och ANDREA

 

Linus

“Större trähus – Varför byggs de inte?”

Linus läser byggingenjörsprogrammet med inriktning byggproduktion och projektledning vid Högskolan i Halmstad. Han kommer göra sitt examensarbete tillsammans med Emily Ödman, som läser samma program.

– Vad förväntar du dig av exjobbet?
Jag förväntar mig att vi når en intressant slutsats som bidrar till en förändring för trähusbygge i Halland. Vi har höga ambitioner. Under hela livet har jag satt höga mål för mig själv, det är så jag utvecklas.

Exjobb – Intervju LINUS

 

“Små producenter + Konsumenter = Sant!”

Rebecka och Sofia läser civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad, ett 4-årigt program där exjobbet motsvarar 30 högskolepoäng (hp). Vid en kandidatutbildning görs exjobb på 15 hp. De kommer alltså spendera hela vårterminen med att göra sitt exjobb inom Arena Grön Tillväxt med fokus på marknadsföring, som de har som inriktning i sin utbildning. Rebecka och Sofia är engagerade i ämnet grön tillväxt och har därför valt exjobbet “Små producenter + konsumenter = sant!“. Tjejerna är positiva och flexibla och när jag träffade dem för andra gången var de väldigt taggade på att sätta igång med arbetet.

– Vad förväntar ni er av exjobbet?
Vår förhoppning är att kunna bidra till förbättring vad gäller kommunikation och marknadsföring för just små företag. Som det ser ut nu lutar det åt att vi inriktar oss mot livsmedelsföretag.

Exjobb – Intervju REBECKA OCH SOFIA

 

“Tunga transporter – Vilka bränslen finns?”

Ansu Alex, from India, is an international student at Halmstad University (Högskolan i Halmstad). She´s studying Renewable Energy Systems at a Master level. She has previously worked with quality assurance and is interested in renewable energy, biofuels and transport.  Ansu came here to study in the fall of 2016 and is doing her Master thesis this spring. Her commitment and ambition is astonishing and she has decided to pursue the project of “Fuels for heavy transports”.

What are your expectations?

I read in a research paper that there´s a food vs. fuel battle going on. It´s a tricky situation and I want to do something to show that biofuels really are sustainable and that we can use them in a good way. If used in the right way it is sustainable and I would like to make that argument with my thesis. If there is a balance
between biomaterials used as fuels and biomaterials used for food then that is good. I feel optimistic about the outcome of my thesis.

My green master thesis – Ansu Alex