INNOVATIONSSTÖD

Vår ambition är skapa och förstärka goda samarbeten och ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter, i en så kallat trippelhelix-modell. Trippelhelix-spiralen symboliserar rörelse, dynamik, förändring och förnyelse. Genom att samordna utvecklingsresurserna och samarbeta konstruktivt,  inom vår region, kan vi utveckla innovationsförmågan och skapa långsiktigt bärkraftiga företag och tillväxt.

Arena Grön Tillväxt är politiskt väl förankrat och våra politiker arbetar ständigt med att utveckla de styrdokument som stödjer Hallands utveckling. Genom oss får du reda på vad som gäller och hur detta kan hjälpa dig, t ex. för att ordna finansiering.