Företagsutveckling med fokus på hållbar affärsmodell 

Omställningen till en mer hållbar affär kan vara både lönsam och stimulerande men samtidigt krånglig och krävande. Vårt projekt hjälper företag i Halland att överbrygga bekymren och nå närmre det hållbara målet!

Vårt uppdrag

Vi agerar rådgivande gentemot små och medelstora företag i Halland (max 250 anställda) och särskilt kopplat till näringsområdena; skog, livsmedel och bioenergi. Syftet med insatserna är att stötta och pådriva utvecklingen av mer hållbart företagande i regionen, vilket exempelvis kan innebära hjälp med; utveckling av en ny produktvariant, nya samarbetsformer, eller minskade förluster i värdekedjan. Fokus och utgångspunkt för aktiviteterna ligger i affärsmodellen, där de hållbara värdena får central betydelse. Utifrån detta driver vi sedan tillsammans de mer konkreta uppgifterna inom förändrings- och förbättringsarbetet.

  • Vi startar en process som har ramarna att ge ett stöd under ca 25 timmar per företag under hösten. Ev kan en fortsättning ske inom projektet eller av annan lämplig aktör därefter.

Vårt tillvägagångssätt

I våra samarbetsprojekt med företag tar vi med oss nya perspektiv, analys, kreativitet och energi. För att kunna vara ett bra stöd är det avgörande att först lära känna och förstå verksamheten. Därför inleder vi med nyfikenhet, analys och diskussion kring både existerande företagande samt möjliga utvecklingsområden. Längre in i samarbetet bidrar vi med mer kreativitet i form av idéer, exempel från andra områden, förslag på tillvägagångssätt, mm – vi bidrar även med ren energi och entusiasm så att dessa ofta utmanande och lite ovana projekt får en bra chans att nå i mål.

Exempel på insatser under våren har varit att;

  • föra ihop en klass Chalmersstudenter till en produktutvecklings-workshop med ett sågverk,
  • genom kreativ utveckling av affärsmodellen sökt nya kundsegment för en biobaserad energiprodukt och
  • påbörja grunden till ett flerpartssamarbete för att öka värdet hos en småskalig ostproducent.

Vår utförare

Huvudsaklig utförare inom Energi- och MiljöCentrum, EMC, i detta projekt är Tobias Finndin. Som företagsrådgivare bygger han på en erfarenhetsbas från svensk och global tungindustri där han drivit utvecklingsprojekt, arbetat med affärsutveckling, modern värdeförsäljning, produktutveckling och marknadsföring. Tobias har även drivit hållbarhetsarbete, forskat kring hållbara affärsmodeller och utmaningarna kring lönsamhet i hållbara affärer. Han har även stor erfarenhet av strukturerad analys, strategiarbete och kreativt skapande. Även andra kompetenser inom EMC och vårt nätverk engageras i olika punktinsatser.

Vår start!

Vi har ett flexibelt arbetssätt och hanterar varje samarbete på ett unikt sätt, det är därför lätt att komma igång. Vi ställer inga särskilda krav för ett inledande möte, mer än att det finns vilja och tid.