Förnybara former i hälso- och sjukvården


Tänk om vi kan byta ut plast mot förnyelsebart material inom sjukvården, som är bra för miljön och som samtidigt förenklar ditt arbete. Detta håller vi på att utforska.

 

Projektet Förnybara former i hälso- och sjukvården testar nya biobaserade produkter i sjukhusmiljö för att öppna möjligheten att kommersialisera biobaserade produkter i denna nischmarknad. SWT Development – ett litet svenskt innovativt företag – ges genom projektet en möjlighet att i förlängningen växa till ett globalt bolag.

Materialinnovationer från svensk skogsindustri, de senaste innovationsprocesserna från akademin och regionens verksamhet som testbädd används för att utveckla biobaserade produkter som möter verkliga behov.

popcorn-halsmtad-sjukhus

Vi fick låna sjukvårdspersonalens hjärnor

Under hösten har vi genomfört tre event på sjukhus i västsverige. Vi har träffat sjukvårdspersonal under lunchen utanför matsalen på sjukhuset i Halmstad, Östra Sjukhuset Göteborg och på sjukhuset i Varberg. Många stannade till och var nyfikna på de nya materialen. Personalen hjälpte oss att hitta nya tillämpningar av materialet för smarta och funktionella lösningar som bidrar till att vi alla får en bättre värld!

WORKSHOP (2017-01-12)

Idérik på Varbergs sjukhus (2016-12-07)

Från popcorn till produkt: Östra Sjukhuset (2016-12-06) 

Östra sjukhuset (2016-11-30)

Från popcorn till produkt – Biokompositer visades på sjukhus (2016-11-25)

Biomaterial i sjukhusmiljö (2016-11-24)

 

biokomposit

Ambition

Målet är att ta fram form, funktion och affärsmodeller för minst två biobaserade produkter som möter verkliga behov i sjukhusmiljö. Efter projektet är målsättningen att investera i industriell produktion för att möta internationella marknader.

SE SVT REPORTAGET OM PROJEKTET HÄR

Marknad

Råmaterialet DuraPulp innehåller en unik kombination av förnyelsebara ingredienser som ger egenskaper motsvarade plastens. Inom offentlig sektor hanteras stora mängder plastbaserade engångsmaterial som genom produktlivscykeln leder till negativa effekter på människor, djur och miljö.

Primärt adresseras marknaden inom den offentliga sektorn som är tillräcklig för att motivera industrialisering i större skala. Den globala förpackningsmarknaden, som också är intressant, uppskattas till €450 miljarder, där plast har närmare 40 % av marknaden.

Process

Projektet utgår från en grundlig behovsanalys för att sedan utveckla behovsanpassade prototyper och validera dessa i deltagande testmiljöer. Stor vikt kommer ligga på en iterativ process och på att engagera många olika intressenter i värdekedjan.

Projektbudget

7,776 miljoner kronor. Projektet delfinansieras av det Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten

Projektlängd

2,5 år, med uppstart sommaren 2016

Aktörer inom projektet

SWT Development, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Halmstad och Södra.

Regionerna Halland och Västra Götaland öppnar sin verksamhet som testbädd för innovation, SWT Development driver produktutvecklingen, Södra bidrar med materialet och Högskolan i Halmstad stödjer processen. Region Halland driver också projektet.

Möt teamet

Alicia Björklund
Alicia Björklund
Produktutveckling
« 2 av 8 »