Invigning av unikt projekt

Under torsdagen den 24e augusti invigdes Sveriges kanske första test- och demovägg för senaste generationens väggpanel i trä på Plönninge utanför Halmstad. Ett 30-tal deltagare var med på invigningen av detta 10-åriga långtidstest som skall följas upp av forskare från Linnéuniversitetet. Under dessa år kommer panelerna även att tjäna som en demonstrator för intresserade att kunna besöka när som helst då det är tillgängligt och har både informationsblad och provbitar tillgängliga för besökare.

De fyra företagen som nu har fasader på plats är; Derome, Södra, Organowood och Lida Timber.

Träffen innehöll även två presentationer: Mikael Ludvigsson från Smart Housing om hur de driver innovation med trä och glas samt Åsa Blom från Linnéuniversitetet om träfasadernas historik och hur de driver forskning om färg och träs betydelse för röta och påväxt på färg.

Radio Hallands inslag från premiären

 

Nästa tillfälle att få inblick i hållbar träbyggnation är den 22 september, då vi har möjlighet att delta i workshop kring hållbart byggande.


Vi fick en bra premiär för detta långsiktiga projekt och tror mycket på ökat intresse för träfasader även i blåsiga och regniga Halland, sa Magnus Falk, projektledare och verksamhetsledare för Energi- och MiljöCentrum, EMC.

		

Mittseminarium för studentprojekten inom Arena Grön Tillväxt

Just nu pågår 9 examensarbeten som tillkommit genom Arena Grön Tillväxts kontakter med företag och organisationer. Alla arbeten förväntas bidra till grön tillväxt och en mer hållbar framtid och det går stadigt framåt för studenterna.

I fredags förra veckan var det dags för studenterna att presentera sina gröna examensarbeten i halvtid. Vi fick lyssna till redovisningar om allt från klimatbokslut till alternativa bränslen för tunga fordon. Andra exjobb i samarbetet handlar om hållbarhetskommunikation, trafikkartläggning av tunga fordon i centrala Halmstad och flervåningshus i trä i Hallands län.

Som avslut på studenternas exjobbs-resa kommer ett slutseminarium äga rum den 29/5 kl. 13:30-17:30. Vill du komma? Anmäl dig till jasmine.lindeberg@hh.se senast 25/5.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Jasmine!

Europas största moderna massivträhusområde! (Studiebesök)

Europas största trähusbygge; Moholt 50/50! Mäktigt, tyckte deltagarna som imponerades av helhetstänket och att det faktiskt är möjligt att skapa moderna flervåningshus i trä.

15 nyfikna deltagare från Halland och övriga Sverige besökte Trondheim och Moholt 50/50 nu i veckan. Området består av ca 600 studentlägenheter och vi fick studera trähusväggar av massivträ, CLT och inredning i trä. Besökarna hade många frågor och många, många bilder togs.

Läs mer om Moholt studentby.

Värmecentralen ligger synlig i eget hus med glasväggar och infoskärm. Foto: Magnus Falk.

 

Ny rapport – Skogs- och träindustrierna i Halland

I denna rapport finner du statistik som tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om skogs- och träindustrin i Halland inför det kommande arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin.

Du finner bland annat statistik kring åldersstrukturer på arbetsplatserna, tex inom skogsbruk. Du kan få fram hur många företag som har kvinnor respektive män i ledande positioner och information kring förädlingsvärde, omsättning och lönsamhet för företag i olika kommuner.

Rapport – Skogs- och träindustrierna i Halland

Obehandlade trähägn utvärderas

Betesskador orsakade av vilda djur i skogsföryngringar är och kommer att vara ett stort problem i svenskt skogsbruk framöver. Genom att testa och utvärdera alternativa metoder av skydd planerar vi att hitta bättre och billigare alternativ än dagens metallnät.

Skador av klövvilt i ungskog är ett stort problem för skogsbruket och någon form av hägn är ofta
en nödvändighet för att skydda föryngringen. I examensarbetet “Trähägn – en tänkbar metod för viltskydd i svenskt skogsbruk” (SLU), beskrivs en metod där vilthägn byggs helt i obehandlat trä och därför inte behöver monteras ner när behovet upphör, hägnet lämnas helt enkelt att förmultna i skogen. Metoden har både för och nackdelar som nu ska testas och utvärderas genom praktiska försök.

Projektet kommer att genomföras genom att prefabricera häng i sektioner, ca 4m långa, som sedan monters till längre häng i skogen. Hägnens kondition, funktion, skador och ev beteskador ska därefter utvärderas och dokumenteras. Genom samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Maa Såg kommer tre stycken hägn byggas i tre naturreservat i södra Halland under våren 2017. Projektet finansieras via stiftelserna Bertebo och Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande samt Arena Grön Tillväxt.

För mer info kontakta:

Olof Stenström
Skogskonsult
Hushållningssällskapet Halland
035-46504
olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se
 www.hushallningssallskapet.se/halland

Studiebesök – Massivträhus (5-7 april)

Vi åker till Trondheim, Norge och studerar Moholt 50/50 – studentbostäder monterade av Veidekke m. fl. som totalt omfattar 6500 kubikmeter massivträ. Stora Ensos CLT-konstruktion kom prefabricerat på järnväg från Österrike.

Vi gör även fler studiebesök och tittar på allt från villor till socialt boende där huvudtemat är träkonstruktion. Det finns även möjlighet att åka till Åre för att lyssna till planerna på att bygga nytt och hållbart inför skid-VM 2019.

Plats: Moholt – Trondheim, Norge (och Åre, Sverige)
Datum: 5-7 april.
Kostnad: Minst resa plus hotell.
Anmälan och frågor: magnus.falk@emcsverige.se

I samarbete med Arena Grön Tillväxt, Smart Housing Småland, Sveriges Träbyggnadskansli, AI och projektet Green Building A-Z.

Träpanel testas i 10 år på Plönninge

För er som undrar hur det går för fasaddemoanläggningen för trä i Plönninge kan vi nu berätta att 5 av 6 demosektorer är bokade.

Plönninge är ett nedlagt naturbrukgymnasium med stora lokaler/ytor och ambition att utgöra en testarena för hållbara lösningar framöver. I maj blir det premiär för demodelen som långtidstestar trä som fasadmateral. Tanken är att skapa en provkarta av hur hållbara, moderna fasader ser ut år 2017 och därefter följa dem under 10 års tid, flera certifierade enligt CMP (certifierad målad panel).

Derome och Södra är två av de aktörer som ska långtidstesta träfasadernas egenskaperna i ett kustnära läge. Linnéuniversitetet kommer varje år att inspektera demosektorerna och dokumentera förändringar.

Extern målgrupp för projektet är byggherrar, arkitekter, universitetsstudenter och byggföretag. Minst årligen kommer ett event att skapas för att sätta fokus på träfasadernas goda sidor inom byggnation och att rapportera utvecklingen av följeforskningen.

Plats:
Plönninge testpark norr om Halmstad, 3 km från havet.
Byggs utanpå en gavel på en maskinhall
24 m bred
8 m till nock
4 m under takskägg
Väderstreck; Söder i fas 1. Senare faser kan erbjuda andra väderstreck.

Inspireras kring trä som byggmaterial här: Svenskt trä

Ps. Vill du uppleva större, moderna flervånings-trähus? Följ med oss på studiebesök till Norge och Åre 5-7 april! Inbjudan – Studiebesök Norge (5-7 april)

Foto Plönninge (ovan): Magnus Falk

Foto (träfasad med fönster): Linda Nätt Malmgren (Svenskt trä)