BIOENERGI

Vårt sätt att utvinna, distribuera och använda energi i Sverige och Halland står inför stora förändringar. Gårdagens storskalighet med få aktörer utvecklas allt mer mot småskaliga och sammansatta system, med en mängd producenter av förnybar energi.

Vår stora användning av fossil energi måste ersättas av förnybar, och Halland har möjlighet att bli mer självförsörjande på energiområdet. Här kan bioenergin spela en stor roll.

Har du en idé som gäller bioenergi?

En innovation som, någonstans i värdekedjan från råvara till konsument, skulle kunna bidra till att utveckla ett mer hållbart Halland? Kanske skulle din idé vara rätt för Arena Grön Tillväxt och passa in i ett av våra innovationsprogram. Varmt välkommen att höra av dig till mig!

Jag arbetar med bioenergi här på Arena Grön Tillväxt och med att, tillsammans med olika aktörer, utveckla nya affärsmodeller för produktion och logistik.

Jag kan stödja dig med coachning på din innovationsresa. Det kan handla om omvärldsbevakning och kontakt med kunniga människor som kan utvärdera och utmana din idé, eller tillgång till nätverk, marknader av olika slag och forskning.

Vi jobbar med allt från det lilla företaget som kanske har en idé om att omvandla sina restprodukter till bioenergi och behöver stöd i att hitta metoder och marknader, till de stora organisationerna som vill minska sitt fossilberoende.

Tillsammans kan vi utveckla bioenergibranschen.
Välkommen att höra av dig med din gröna idé!

Marie Mattsson
Tel: 072-977 35 71
E-post: mailto:marie.mattson@hh.se