Projekt i Arenan

Dessa projekt pågår i samarbete med Arena Grön Tillväxt:

Ett halländskt livsmedelsprogram

Arena Grön Tillväxt stödjer framtagandet av ett livsmedelsprogram. Denna ska komplettera Hallands tillväxtstrategi för livsmedelsbranschen i Halland. Följ utvecklingen här.

Utvecklingen av halländsk bioekonomi

Vi analyserar den samhällsekonomiska utvecklingen av biobaserade branscher. Statistik och analys är samlad här.

Hållbara affärsmodeller

Omställningen till en mer hållbar affär kan vara både lönsam och stimulerande men samtidigt krånglig och krävande. Vårt projekt hjälper företag i Halland att överbrygga bekymren och nå närmre det hållbara målet. Läs mer här.

Klimatbokslut Halland

Små och medelstora företag i Halland samlar sin klimatrapportering i skriften Klimatbokslut Halland. Läs mer om initiativet på Alexandersoninstitutets hemsida.

Technical visits

Just nu undersöker projektet Arena Grön Tillväxt förutsättningarna för Technical visits/studiebesök för att kunna stötta företag i framkant som vill visa upp sig för en professionell målgrupp. Läs mer här.

Förundersökning av förutsättningar för innovativ aquakultur i Halland.

Målet är att initiera utveckling av miljövänliga landbaserade aquakulturer passande för många landsbygdsföretag i Halland.

Förundersökning av horisontella kriterier inom projektet Arena grön tillväxt.

Målsättningen för förstudien är att kartlägga aktiviteter relaterade till horisontella kriterier vid ett urval av myndigheter och organisationer i Halland.