Inspiration och erfarenheter

Gröna Innovationer i Halland var temat när 65 personer samlades den 8 mars för att få inspiration och byta erfarenheter.

Dagen började med tre inspiratörer som gav deltagarna perspektiv på innovation inom gröna näringar. Charlotte Lorentz Hjorth från Livsmedelsinkubatorn Krinova  beskrev sina olika processer och hur även integration av nya Svenskar sker i deras verksamhet.

Anna Wiberg från Bioinnovation Sverige beskrev hur de i projekt och forskning utvecklar olika teknikområden mot en fossilfritt Sverige 2050.  Förmiddagen avslutades med entreprenören Annika Axelsson från byDem som berättade hur hon startade en hållbar textilfabrik på Sri Lanka till att nu vara en entreprenör i 3 x hållbara textilier för människa och natur.

Annika Axelsson, byDem, Anna Wiberg, BioInnovation och Charlotte Lorentz Hjort, Krinova samtalar om utmaningar för grön tillväxt.

Under dagen kunde besökarna titta på mässan där några av företagen som har deltagit i olika delprojekt så som Maa såg och deras vilthägn av trä, Södra timber och deras moderna träpanel till en spis under utveckling för fattiga familjer i tredje världen. Även olika projekt resultat ställdes ut för uppvisning.

Kontaktskapande på utställningen.

 Eftermiddagen gav ett smörgåsbord av vad projekt Arena Grön Tillväxt har levererat under de tre år det har verkat. Bilder och korta intervjuer varvades till en berättelse mellan ost och biogasledningar.

Malin Emmoth på Swt Development berättar om de möjligheter och erfarenheter de har fått genom Arena Grön Tillväxt.

Dagens sista samtal blev en reflektion mellan moderatorn, dagens politiker från Regionens Tillväxtutskott Therese Stoltz och Linnea Hagblom från Tillväxtverket som med deltagarna under dagen samtalade om vad vi lärt oss och vad vi skall göra mer av i Halland inom gröna innovationer.