Märkning av livsmedel / Marknadsföring via Facebook

Under mars kommer Hushållningssällskapet Halland med medel från Arena Grön Tillväxt erbjuda två kvällsworkshops där vi kombinerar kompetensutveckling och nätverkande. Workshoparna är ett bra tillfälle att få träffa andra producenter under lugnare former än på utlämningarna, se hur andra jobbar och kanske lära något nytt.

Vi får möta livsmedelskonsult Sofie Lindström som berättar för oss vad du ska tänkta på vid märkning av livsmedel och vilka regler som gäller. På andra workshopen möter vi matinspiratören Lisa Lemke som
berättar för oss hur du anävnder Facebook för att sprida och marknadsföra dig och dina produkter.

WORKSHOPS

Måndag 12/3 18.00-20.00

Märkning av livsmedel
Föreläsare: livsmedelskonsult Sofie Lindeström
Plats: Prostens Pizza, Skrea Backe

Måndag 19/3 18.00-20.00

Marknadsföring via Facebook 
Föreläsare: matinspiratör Lisa Lemke
Plats: Prostens Pizza, Skrea Backe

Anmäl dig senast 7 mars till infohalland@hushallningssallskapet.se

Läs mer här