Gröna innovationer i Halland

Utveckling och innovation inom jord, skog och vatten är grunden för projekt Arena Grön Tillväxt som pågått sedan 2015.

Innovation kommer från latinets innovare, som betyder förnya. Arena Grön Tillväxt har under tre år arbetar med fånga upp förnyelse inom den halländska gröna sektorn genom olika produkter, processer eller metoder. Den 8 mars ses vi för att reflektera och dra lärdom men även göra en framtidsspaning om hur vi på bästa sätt fångar upp och utvecklar gröna innovationer och förnyelseprocesser i Halland.

ANMÄL DIG HÄR

 

Bakom dagen och projektet står EMC, Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet och Region Halland.

Datum: 8 mars

Tid: 09.30-15.00

Plats: Laxbutiken i Heberg