Stort engagemang vid kunskapsdag om trähuskonstruktioner

30 november anordnades projektets andra kunskapsdag om stora trähuskonstruktioner på Högskolan i Halmstad. Ett 50-tal företagare och lärare på Högskolan deltog under delar av eller hela dagen som berörde sex olika tematiska områden:

  • Fukt
  • Brand
  • Akustik
  • Byggsystem
  • Hållbarhetsvärden
  • Arkitektur

De olika experttalarna gav oss en översikt av nuläget och sedan följde diskussion och frågestunder som stundtals väckte stort engagemang, kanske mer än vad tiden gav utrymme för.

Dagen visade på ett växande intresse för stora trähuskonstruktioner. Håll utkik för fler aktiviteter under våren för dig som vill lära dig mer om stora hus i trä.