Konkurrensvillkor, fossilfrihet och möjligheterna med biogas för tunga transporter i Halland

Intresset ökar för klimatsmarta transporter som ett konkurrensmedel i kampen om kunderna. Både privata företag och offentliga verksamheter vill använda gröna transporter för att stärka den egna miljöprofilen och samtidigt minska det ekonomiska risktagandet med fortsatt användning av fossila bränslen. Den 23 oktober hölls ett seminarium på Högskolan i Halmstad, som bl a diskuterade biogasen som det självklara valet vid köp av transporttjänster och vad som behöver göras för att främja biogas som bränsle för tunga transporter.
Anders Åkesson (ledamot i riksdagens trafikutskott) tog upp aktuella frågor som vilka styrmedel som behövs och hur den cirkulära ekonomin ska bidra till att mer biogas produceras och används.

Flera talare pekade på problemen med det mest använda fossilfria bränslet idag som är HVO (ett slags biodiesel som till stora delar består av restprodukter från palmoljeframställning). Eftersom palmolja är känd för regnskogsskövling, stora klimatutsläpp och dåliga villkor för lokalbefolkningen är HVO inte det framtida bränsle som bör ersätta de fossila. Istället är biogas och kanske framför allt flytande biogas det som fordonstillverkare satsar på och nu behöver offentliga aktörer och transportköpare ställa krav och  se till så att omställningen sker. Seminariet arrangerades av Interregprojektet Biogas2020 tillsammans med Arena Grön Tillväxt.