Slutseminarium och stipendieutdelning

Exjobb inom Arena Grön Tillväxt

I måndags hölls slutseminarium för de studenter som ingått i Arena grön tillväxts studentgrupp under vårterminen samt ansökt om Arena Grön Tillväxt uppsatsstipendium 2017. Totalt var det 14 grupper som presenterade sina examensarbeten.

Presentationerna berörde bland annat utveckling av produkter i förnybara material såsom biokomposit och kokosfiber, utsläppsrapportering, bränslen för tunga transporter, effektivare energianvändning av spillvärme och solel och byggnation av flervåningshus i trä. Variationen var stor men de hade en sak gemensamt – hållbarhetsperspektivet.

 

Stipendium tilldelades

Mikael Torstensson & Renny Svennberg: Korslaminerat trä – för ett effektivare byggsystem. En jämförelse av flervåningshus i trä.

Andrea Calmerfalk Körberg och Pontus Nord: NatureDent Brush.

Daniel Kullgren & Niclas Mattsson: Effektivare energianvändning hos SIA Glass AB.

 

Grattis till er!