Utexpo

Exjobb inom Arena Grön Tillväxt

 

Utexpo visade upp många vassa examensuppsatser. Ett flertal uppsatser har gjorts i samarbete med Arena Grön Tillväxt. Linus Karlsson och Emelie Ödman har skrivit en av dessa –  “Flervåningshus i trä – En undersökning rörande byggandet i Halland”.