Varför ska man sälja el- och gasbilar?

Arena Grön Tillväxt anordnade seminarium för bilhandlare i Halland

Artur Potocki från WeKuData och Lennart Svensson från Murtans Trafikskola delade med sig av sina erfarenheter av fossilfria fordon inom sina respektive verksamheter. Jacob Lagercrantz, fd ordf. Gröna bilister, modererade seminariet där bland annat flertalet halländska bilhandlare deltog.

WeKuData är IT-företaget som har ställt om från dieseldrivna bilar till enbart elbilar. En transformation som vd Artur beskriver som kostnadseffektiv och helt problemfri, vilket motsäger många fördomar.

Murtans Trafikskola är trafikskolan i Falkenberg som var  först i Sverige med klimatneutralisad övningskörning. Deras fordonsflotta består endast av gasbilar samt en elbil. Lennart vill övertyga fler trafikskolor om att denna omställning både är kostnadseffektiv och attraktiv för unga när de står i valet om vilken trafikskola de ska välja.

Semiariet resulterade i god dialog och en hel del erfarenhetsutbyte!