Mittseminarium för studentprojekten inom Arena Grön Tillväxt

Just nu pågår 9 examensarbeten som tillkommit genom Arena Grön Tillväxts kontakter med företag och organisationer. Alla arbeten förväntas bidra till grön tillväxt och en mer hållbar framtid och det går stadigt framåt för studenterna.

I fredags förra veckan var det dags för studenterna att presentera sina gröna examensarbeten i halvtid. Vi fick lyssna till redovisningar om allt från klimatbokslut till alternativa bränslen för tunga fordon. Andra exjobb i samarbetet handlar om hållbarhetskommunikation, trafikkartläggning av tunga fordon i centrala Halmstad och flervåningshus i trä i Hallands län.

Som avslut på studenternas exjobbs-resa kommer ett slutseminarium äga rum den 29/5 kl. 13:30-17:30. Vill du komma? Anmäl dig till jasmine.lindeberg@hh.se senast 25/5.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Jasmine!