Ny rapport – Skogs- och träindustrierna i Halland

I denna rapport finner du statistik som tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om skogs- och träindustrin i Halland inför det kommande arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin.

Du finner bland annat statistik kring åldersstrukturer på arbetsplatserna, tex inom skogsbruk. Du kan få fram hur många företag som har kvinnor respektive män i ledande positioner och information kring förädlingsvärde, omsättning och lönsamhet för företag i olika kommuner.

Rapport – Skogs- och träindustrierna i Halland