Träpanel testas i 10 år på Plönninge

För er som undrar hur det går för fasaddemoanläggningen för trä i Plönninge kan vi nu berätta att 5 av 6 demosektorer är bokade.

Plönninge är ett nedlagt naturbrukgymnasium med stora lokaler/ytor och ambition att utgöra en testarena för hållbara lösningar framöver. I maj blir det premiär för demodelen som långtidstestar trä som fasadmateral. Tanken är att skapa en provkarta av hur hållbara, moderna fasader ser ut år 2017 och därefter följa dem under 10 års tid, flera certifierade enligt CMP (certifierad målad panel).

Derome och Södra är två av de aktörer som ska långtidstesta träfasadernas egenskaperna i ett kustnära läge. Linnéuniversitetet kommer varje år att inspektera demosektorerna och dokumentera förändringar.

Extern målgrupp för projektet är byggherrar, arkitekter, universitetsstudenter och byggföretag. Minst årligen kommer ett event att skapas för att sätta fokus på träfasadernas goda sidor inom byggnation och att rapportera utvecklingen av följeforskningen.

Plats:
Plönninge testpark norr om Halmstad, 3 km från havet.
Byggs utanpå en gavel på en maskinhall
24 m bred
8 m till nock
4 m under takskägg
Väderstreck; Söder i fas 1. Senare faser kan erbjuda andra väderstreck.

Inspireras kring trä som byggmaterial här: Svenskt trä

Ps. Vill du uppleva större, moderna flervånings-trähus? Följ med oss på studiebesök till Norge och Åre 5-7 april! Inbjudan – Studiebesök Norge (5-7 april)

Foto Plönninge (ovan): Magnus Falk

Foto (träfasad med fönster): Linda Nätt Malmgren (Svenskt trä)