NYTT HALLÄNDSKT LIVSMEDELSPROGRAM

Under torsdagen (26/1 2017) avslutades den första delen av arbetet med ett halländskt livsmedelsprogram med en träff på Wapnö Slott, där ett 60-tal representanter fanns på plats.

– Det har varit en fantastisk uppslutning. Det är en blandning av enskilda företag, företagsnätverk såsom “Signerat Halland” och “Kulinarisk resa genom Halland”, organisationer såsom LRF, Hushållningssällskapet och Halmstad högskola samt representanter från de offentliga köken i kommuner och regionen, säger Hans Bergsten, näringslivsutvecklare Region Halland.

I juni 2016 startade arbetet med ett handlingsprogram för livsmedel i Halland. Sedan dess har fyra gemensamma mål tagits fram och alla inblandade har delats in i grupper som ska fortsätta driva arbetet framåt.

Programmet är en öppen och pågående kreativ process och inför nästa steg har förslag på insatser och prioritering av fyra tematiska insatsområden utarbetats. De är:

  • Från vara eller tjänst till konsument
  • Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former
  • Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer
  • Kompetensförsörjning

Artikel: Mer halländskt är målet, Hallands Posten (27 januari 2017)

FullSizeRender 2

Dag Hultefors, Region Halland, Rolf Frid, Signerat Halland och Lena Sommestad, Länsstyrelsen i ett av de många handslag som genomfördes under torsdagen (26/1 2017. (Foto: Charlotte Andersson, LRF)

En grön tillväxtstrategi

I Halland har vi en kompass för hela Halland – en tillväxtstrategi, där grön tillväxt är ett prioriterat området och livsmedel är ett av de områdena.

– Vi är ett kraftfullt matlän där livsmedel har hängt med länge och är en viktig motor i länet. Vi märker att allt fler intresserar sig, fler kliver fram och säger det här vill vi jobba med! Nu vill vi ta tillvara på den energin, kroka arm och flytta fram positionerna för Halland, säger Hans Bergsten.

– Vi har de senaste åren sett en tuff konkurrens kring matvaror från Europa och från övriga världen, samtidigt som vi i Sverige märkt en stark framväxande efterfrågan på ekologisk mat. Att en nationell livsmedelsstrategi kommer visste vi och nu när den nationella är här ska vi ska koppla på vår program kring den, berättar Kristin Ovik, Länsstyrelsen.

En inkluderande arbetsmetod

Processledare för dialogen kring livsmedel har varit Helena Kurki som tydligt arbetat med perspektivet att “alla ska komma till tals och att allas röster var lika mycket värda”. Det fanns inte någon färdig målsättning innan och det har funnits ett medvetet underifrån-perspektiv.

– Kunskap och initiativförmåga har varit urkraften i detta arbete. Men nu börjar jobbet! Vi ska fortsätta att skapa mötesplatser -“When people meet things happen!”. Mat är ett sätt att skapa en attraktivitet för en region. 

– I början var det mest individuella intressen, men efterhand blev det mer av gemensamt arbete, Kristin Ovik.

Förväntningar framöver: Vad vill vi uppnå med “Livsmedel i Halland”?

De långsiktiga förhoppningarna med arbetet är att öka sysselsättningen och få fler att vilja utbilda sig inom livsmedelsnäringen, att det ska bli lättare för konsumenten att välja halländskt och att man ska få in mer halländska livsmedel i de offentliga köken. Samt göra den halländska livsmedelsbranschen mer synlig.

– Dialogen kommer att fortsätta. Det är ni som är huvudpersonerna!, säger Hans Bergsten.

 


Sammanfattning grupperna (Livsmedelsprogrammet) PDF


Talare: Dag Hultefors, Region Halland (referat)

– Vi vill stötta näringens fortsatta utveckling och
 se över vår inköpspolicy för att öka halländsk mat i offentliga måltider. Våra skolor kan stötta kompetensförsörjningen.

– Vårt gemensamma arbete inom Måltid Sverige höjer status för svensk mat.

Grönt Collage – ger kompetens.

– Vi finansierar integration och gröna näringar. Destination Halland 2020 – beviljat.

– Många kloka ord och smarta idéer har sagts under dagen idag, avslutade Dag.


Avslutande ord

Tillbakablick: Signerat Halland – bildades 1990tal. Bildade en ekonomisk förening 2000tal. Kulinarisk Resa – göra fina besöksmål mer kända, producerar en karta tillsammans så att besökare hittar dit.

Signerat Halland stärker de enskilda företagen och gynnar medlemmarna. Men har ett allmänt uppdrag att stärka halländsk produktion och konsumtion. Arbeta samhällsnyttigt. Få de enskilda att förstå att det är de enskildas sak att arbeta samhällsnyttigt. Vi behöver det offentligas stöd. Vi behöver driva halländsk mat framåt.

– Vi har kommit långt och det har varit ett väldigt roligt samtal med bra diskussioner nu under hösten, avslutar Hans Bergsten.

/Carina Sundqvist, Arena Grön Tillväxt