“CELLULOSAPLAST” I SJUKVÅRDEN – Intervju med Gustav Prejer

Vi tog ett samtal med Gustav Prejer från projektet “Förnybara former i hälso- och sjukvården” när han träffade personal på Halmstad sjukhus. Målet med eventet var att hitta behov och utifrån personalens önskemål skapa nya hållbara produkter framöver.

– Grundidéerna ska komma infrån verksamheten – kan vi sedan förbättra dem så är det ju ännu bättre!, menar Gustav Prejer, SWT Development.