FOSSILFRI STAD – LAHOLM GÅR FÖRE

Laholms kommun vill gå före inom fossilfrihet och Arena Grön Tillväxt är samtalspartner för att nå fram snabbare. Nyligen skrevs en artikel om arbetet av Laholms tidning.

Urklipp ur artikeln:

“Fossilbränslena ska förpassas till historien. För att skynda på omställningen samlade kommunen i går ihop lokala aktörer som vill ta en tidig avgång på det fossilfria tåget.

För att elda massorna hade man kallat in Thomas Ivarsson från Orust, där man kommit en bra bit på väg med ett projekt med liknande riktning. Ivarsson är engagerad i Orust Kretsloppsakademi som driver arbetet mot en energi- och klimatneutral ö år 2020.

– Det är en jätteresa man ger sig ut på. Man behöver ändra beteende, förståelse och tänk.
Han betonade vikten av att eldsjälar driver arbetet framåt. Enligt Peter Syren, teamledare på Näringslivsenheten, fanns det flera tänkbara sådan i den cirka 20-hövdade publiken i en sal på Campus Laholm, och ytterligare några som inte kunde komma i går.”

skrivet av Hans Bengtsson

Thomas Ivarsson från Orust inspirerade laholmare som vill jobba för en närliggande fossilfri framtid. Foto: Hans Bengtsson

Thomas Ivarsson från Orust inspirerade laholmare som vill jobba för en närliggande fossilfri framtid. Foto: Hans Bengtsson

Peter Syren, näringslivsenheten, och Magnus Falk, Energi- och miljöcentrum hoppas Laholms företagare drar nytta av att kommunen är tidigt ute med att satsa på fossilfri framtid.

Peter Syren, näringslivsenheten, och Magnus Falk, Energi- och miljöcentrum hoppas Laholms företagare drar nytta av att kommunen är tidigt ute med att satsa på fossilfri framtid.

Foto: Hans Bengtsson