WORKSHOP – TECHNICAL VISITS

Vad krävs för att komma igång med Technical visits/studiebesök?
 
EMC bjuder in till två workshops, 18 oktober och 23 november, där ni lär er mer om kunskapsturism, samverkan, upplevelsedesign och konceptualisering liksom ger er verktyg för att arbeta med utgångspunkt i er målgrupp och identifiera uniciteten i er verksamhet. I arbetet utgår ni från er egen verksamhet och får med material hem för att arbeta vidare med.
 
WORKSHOP 1
Det första workshoptillfället kommer handla om kunskapsturism, usp:ar och samverkan.
DATUM: 18 oktober
TID: 9–12
PLATS: Varberg
KOSTNAD: Kostnadsfritt för alla
 
WORKSHOP2
Vid det andra workshoptillfället fokuserar vi på upplevelsedesign och konceptualisering.
DATUM: 23 november
TID: 13–16
PLATS: Halmstad
KOSTNAD: Kostnadsfritt för alla
 
ANMÄLAN: anmalan@emcsverige.se minst tre arbetsdagar innan
 
FRÅGOR: helena.bjorkman@emcsverige.se
 
inbjudan-technical-visits-18okt-23nov
 
BAKGRUND
Projektet Arena Grön Tillväxt undersöker förutsättningarna för Technical visits för att kunna stötta företag som vill visa upp sig för en professionell målgrupp. Organisationer utanför Halland som anordnar Technical visits signalerar att efterfrågan är större än utbudet. Halland har därför stor potential att utveckla denna typ av besöksnäring. Mer än tio företag i Halland erbjuder redan idag Technical visits men vi tror att detta antal med fördel kan utökas.

Hösten 2016 tittar vi närmre på potentialen i att arbeta med Technical visits för att visa upp den egna verksamhetens framgångar, satsningar och unicitet.

img_2232